S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Raad- og Domhuset

NB34:24, SKS 26, 336

·Rafnista

Papir, komm. til SKS 27, 132,25: Ketil Hængs ...]   +

·Ramses

3T44, komm. til SKS 5, 241,17: mere ...]

·Ramsø

AE, komm. til SKS 7, 497,15: Kjøge]

·Ramsø herred

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Randbøl Hede

SLV, komm. til SKS 6, 446,22: hiin ædle Konge ...]

·Randers

BI, Bibliografi   +

·Randers Fjord

Not6, komm. til SKS 19, 196,20: Seiladsen ned ad ...]   +

·Randers lærde Skole

Not6, komm. til SKS 19, 199,2: Hundrup]

 

·Reden

EE1, komm. til SKS 2, 49,6: ud til Graven]   +

·Reerslev

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Refshaleøen

SLV, komm. til SKS 6, 257,20: Christianshavn]

·Regensburg

EE2, komm. til SKS 3, 231,5: Mystikeren er ...]   +

·Regensen

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 135   +

·Reims

EE1, komm. til SKS 2, 334,14: Jeanne d'Arc]   +

·Rendsborg

NB4, komm. til SKS 20, 346,8: Mit Manuscript ...]   +

·Reutlingen

Not2, komm. til SKS 19, 90,8: Andre gjøre ...]   +

·Reval

DS, komm. til SKS 16, 248,19: Cholera]   +

·Rhinen

JJ, komm. til SKS 18, 307,17: Der er ... udenfor ...]   +

·Rhinprovinserne

Papir 1:1, SKS 27, 10

·Rhodos

EE2, komm. til SKS 3, 68,13: det Rhodos ...]   +

·Ribe

SLV, komm. til SKS 6, 446,22: hiin ædle Konge ...]   +

·Ribe Kathedralskole

NB2, komm. til SKS 20, 199,11: denne Vigtighed ...]

·Ribérac

BB, komm. til SKS 17, 66,12: Mærkelige ere ...]

·Riddergade

Not6, komm. til SKS 19, 194,15: Viborg Tugthuus]

·Ridehuset

LA, komm. til SKS 8, 69,8: saa tager den ...]   +

·Riga

EE2, komm. til SKS 3, 52,12: Eenheden af Frihed ...]   +

EE2, komm. til SKS 3, 304,10: den moderne ... det ...]

BA, komm. til SKS 4, 319,4: Kant ... Kants ...]

3T44, komm. til SKS 5, 241,16: beviist, at der er ...]

SLV, komm. til SKS 6, 66,28: i det hedenske ...]

AE, komm. til SKS 7, 299,19: Kants Misviisning, ...]

AE, komm. til SKS 7, 502,1: Naar en Mand som ...]

DS, komm. til SKS 16, 248,19: Cholera]

AA, komm. til SKS 17, 19,6: categoriske Imperativ]

AA, komm. til SKS 17, 41,5: Vexelvirkningen]

BB, komm. til SKS 17, 59m,1: Kommer Forfatteren ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,13: Hvorledes Kant ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,15: populaire ...]

CC, komm. til SKS 17, 209,38: Tilfældet med ...]

DD, komm. til SKS 17, 270,26: de aprioriske ...]

EE, komm. til SKS 18, 44,34: den Kant advarer ...]

JJ, komm. til SKS 18, 160,23: Categorie-Tavle]

Not2, komm. til SKS 19, 92,13: Doctor Faust ...]

Not4, komm. til SKS 19, 126,25: Kritik der reinen ...]

Not4, komm. til SKS 19, 141,11: den praktiske]

Not4, komm. til SKS 19, 145,1: Erdmann]

Not5, komm. til SKS 19, 185,12: das Ding an sich]

Not5, komm. til SKS 19, 187,13: Bevidstheden som ...]

Not9, komm. til SKS 19, 250,29: die erscheinende ...]

Not10, komm. til SKS 19, 302,5: Quantitet ...]

Not13, komm. til SKS 19, 385,1: Erdmann Geschichte ...]

Not13, komm. til SKS 19, 406,27: begyndte Kant med ...]

NB, komm. til SKS 20, 89,33: Schelling fik ...]

NB5, komm. til SKS 20, 417,11: at der er en Gud ...]

NB7, komm. til SKS 21, 99,4: forholder sig som en ...]

NB12, komm. til SKS 22, 215,19: De 100rd ...]

NB14, komm. til SKS 22, 435,3: Kant har fra en ...]

NB15, komm. til SKS 23, 24,25: Den msklige Fornuft ...]

NB15, komm. til SKS 23, 45,4: Kant meente at Msket ...]

NB18, komm. til SKS 23, 259,10: Hamann (3die Bind ...]

NB26, komm. til SKS 25, 43,29: Cholera]

NB30, komm. til SKS 25, 424,14: at spærre af ...]

NB32, komm. til SKS 26, 123,7: Choleras]

Papir, komm. til SKS 27, 19,22: pag. 300. Nu ...]

Papir, komm. til SKS 27, 112,19: Men nu er ...]

Papir, komm. til SKS 27, 149,24: Paralelle Hamann ...]

Papir, komm. til SKS 27, 150,5: Et andet Sted p. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 209,10: Kant fortvivler ...]

Papir, komm. til SKS 27, 354,34: den ... immanente ...]

Papir, komm. til SKS 27, 390,6: gav de bekjendte ...]

Brev, komm. til SKS 28, 116,16: Choleraen]

·Rigensgade

SLV, komm. til SKS 6, 328,22: Invalidernes ...]   +

·Rigsdagen

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 311   +

·Rigsdagen i Worms

BN, komm. til SKS 16, 121,17: jeg hverken tør ...]   +

·Rigsdagsgården

F, komm. til SKS 4, 470,36: det kongelige ...]   +

·Rimini

FB, komm. til SKS 4, 198,8: Gregorius Rimini ...]   +

·Ringkøbing

Not6:23   +

·Ringsted

KM, komm. til SKS 14, 16,57: Skolelærer ...]   +

·Rinteln

Not1, komm. til SKS 19, 57,11: Wegscheider]

·Roelse

Brev, komm. til SKS 28, 184,9: Carl]

·Rom

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 276   +

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 281

EE1, komm. til SKS 2, 55,11: Raphael med ...]

EE1, komm. til SKS 2, 60,26: hiint Pantheon]

EE1, komm. til SKS 2, 156,29: Brudekrandsen]

EE1, komm. til SKS 2, 281,19: man brænder det ...]

EE1, komm. til SKS 2, 418,10: Vesta]

EE1, komm. til SKS 2, 426,12: capitolinsk ...]

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 179

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 181

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 182

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 197

EE2, komm. til SKS 3, 28,11: den græske Stats ...]

EE2, komm. til SKS 3, 98,22: Stoicisme]

EE2, komm. til SKS 3, 179,30: han brændte Rom ...]

EE2, komm. til SKS 3, 263,30: Patriciernes Tal ...]

EE2, komm. til SKS 3, 263,33: Optimater]

EE2, komm. til SKS 3, 273,27: Jugurtha ... finder ...]

EE2, komm. til SKS 3, 292,31: Consistorium]

G, » «, SKS 4, 29

G, » «, SKS 4, 36

G, komm. til SKS 4, 36,31: en Tegning af ...]

FB, »Problema I«, SKS 4, 152

FB, komm. til SKS 4, 100,1: Was Tarquinius ...]

FB, komm. til SKS 4, 129,28: holder dens ...]

FB, komm. til SKS 4, 142,34: Censor]

FB, komm. til SKS 4, 151,35: Staten betroer ...]

FB, komm. til SKS 4, 178,12: Augurer ne]

PS, komm. til SKS 4, 304,5: rykke frem i Triumph ...]

BA, »Caput II«, SKS 4, 360

BA, komm. til SKS 4, 335,6: det pelagianske ...]

F, komm. til SKS 4, 508,4: Tiresias]

3T43, »Kjerlighed skal skjule ...«, SKS 5, 75

3T43, »Bekræftelsen i det ...«

3T43, »Bekræftelsen i det ...«, SKS 5, 88

3T43, komm. til SKS 5, 88,3: der levede Apostelen ...]

3T43, komm. til SKS 5, 88,4: der skrev han det ...]

3T43, komm. til SKS 5, 88,5: ukjendt af Alle]

3T44, komm. til SKS 5, 258,10: at han i 40 Aar ...]

3T44, komm. til SKS 5, 258,32: Naar han selv ...]

SLV, komm. til SKS 6, 17,12: vestalske Jomfru]

SLV, komm. til SKS 6, 59,23: fasces]

SLV, komm. til SKS 6, 88,23: ligesom en ...]

SLV, komm. til SKS 6, 122,36: den døende ...]

SLV, komm. til SKS 6, 193,6: saa er Loddet kastet]

SLV, komm. til SKS 6, 200,20: Apotheose]

SLV, komm. til SKS 6, 303,9: Tarquinius ...]

SLV, komm. til SKS 6, 442,34: Folketribunens Tale ...]

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 495

AE, komm. til SKS 7, 153,27: at Stoikeren ansaae ...]

AE, komm. til SKS 7, 205,15: Romerne ved Zama]

AE, komm. til SKS 7, 411,33: som Scævola f. ...]

AE, komm. til SKS 7, 426,18: ex cathedra]

OTA, komm. til SKS 8, 139,16: den Omvendte gaaer ...]

OTA, komm. til SKS 8, 407,20: 30 Aar]

KG, »VII. Barmhjertighed, en ...«, SKS 9, 316

KG, komm. til SKS 9, 316,22: Hiin fremmede ...]

KG, komm. til SKS 9, 328,13: som hiin ...]

CT, komm. til SKS 10, 29,6: der fortælles om ...]

CT, komm. til SKS 10, 222,2: Vi ere nu Frelsen ...]

CT, komm. til SKS 10, 296,23: Loddet er kastet]

LF, komm. til SKS 11, 45,11: et Ord af Apostelen ...]

TSA, komm. til SKS 11, 97,17: Pauli]

SD, komm. til SKS 11, 161,18: Hedningen ...]

SD, komm. til SKS 11, 195,6: ...]

SD, komm. til SKS 11, 195,18: Skriften definerer ...]

IC, komm. til SKS 12, 124,20: odium totius ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 258,4: Apostelen Paulus]

Oi6, komm. til SKS 13, 263,33: ...]

Oi8, komm. til SKS 13, 349,12: ved en sagte Ild ...]

DJ, komm. til SKS 14, 69,10: Bladene have ...]

BMS, komm. til SKS 14, 125,8: korsfæstet]

BMS, komm. til SKS 14, 125,9: stegt paa en Rist]

PPM, komm. til SKS 14, 138,9: Stoicisme]

OiA, komm. til SKS 15, 10,9: »som ...]

PMH, komm. til SKS 15, 67,28: Stoicisme]

BOA, komm. til SKS 15, 112,5: Apostelen Paulus]

BOA, komm. til SKS 15, 113,4: censores]

BOA, komm. til SKS 15, 135,29: Optimat]

BOA, komm. til SKS 15, 239,34: det Neroniske: at ...]

SFV, komm. til SKS 16, 47,26: hiin Romer ... sit ...]

SFV, komm. til SKS 16, 86,13: Paulus siger: ...]

PCS, komm. til SKS 16, 127,2: Captain Scipio (i ...]

AA, komm. til SKS 17, 30,13: Saa være da ...]

AA, komm. til SKS 17, 32,36: en ...]

BB, komm. til SKS 17, 73,21: Girart v. ...]

BB, komm. til SKS 17, 91,17: Tiecks Schriften ...]

BB, komm. til SKS 17, 108,8: at han oplyser ...]

CC:7, SKS 17, 176

DD:150

DD:166

DD, komm. til SKS 17, 228,26: pelagiansk ...]

DD, komm. til SKS 17, 253,13: Justinus Martyr]

DD, komm. til SKS 17, 253,29: udgav jo en Quinde ...]

DD, komm. til SKS 17, 260,30: novatianum]

DD, komm. til SKS 17, 265,11: Innocents III]

EE, komm. til SKS 18, 29,15: raabe Hep efter en ...]

EE, komm. til SKS 18, 54,7: Appius Pulcher]

FF, komm. til SKS 18, 82,26: den Pige ... er ...]

JJ:392

JJ, komm. til SKS 18, 145,29: Brutus (...) lod ...]

JJ, komm. til SKS 18, 149,17: Philostratus Leben ...]

JJ, komm. til SKS 18, 154,18: Tiresias]

JJ, komm. til SKS 18, 162,14: Stoicisme]

JJ, komm. til SKS 18, 181,26: Da Paulus ...]

JJ, komm. til SKS 18, 182,22: et Billedgallerie ...]

JJ, komm. til SKS 18, 183,1: Was Tarquinius ...]

JJ, komm. til SKS 18, 197,18: den Scene i ...]

KK:4, SKS 18, 347

KK, komm. til SKS 18, 350,10: b) Pelagius]

KK, komm. til SKS 18, 353,18: Derpaa afhandler ...]

Not1, komm. til SKS 19, 23,18: Isaac Peirère]

Not1, komm. til SKS 19, 24,17: Justinus M:]

Not1, komm. til SKS 19, 24,20: Pelagius]

Not1, komm. til SKS 19, 24,26: den Alexandrinske K:]

Not1, komm. til SKS 19, 30m,16: Hermæ Pastor ...]

Not1, komm. til SKS 19, 31,8: Synodus Florentina ...]

Not1, komm. til SKS 19, 31,19: Tatian]

Not1, komm. til SKS 19, 77,6: curialistiske (...) ...]

Not3:8, SKS 19, 108

Not8, komm. til SKS 19, 241,22: Troldmand Simon ...]

Not9, komm. til SKS 19, 249,2: Sabellius]

Not9, komm. til SKS 19, 250,23: Pelagianisme]

Not11, komm. til SKS 19, 345,41: Det er hiin i ...]

Not12, komm. til SKS 19, 376,1: En Bemærkning ...]

Not13, komm. til SKS 19, 394,1: Han forklarer alle ...]

Not13, komm. til SKS 19, 394,5: Derpaa fører ...]

NB, komm. til SKS 20, 86,21: Ignatii Epistola ad ...]

NB2, komm. til SKS 20, 137,19: secessio in montem ...]

NB2, komm. til SKS 20, 142,14: Udtryk af Jordano ...]

NB2, komm. til SKS 20, 145,8: Plebeier – ...]

NB2, komm. til SKS 20, 155,7: sætte et lige ...]

NB4, komm. til SKS 20, 312,9: alle Χstne maa ...]

NB6, komm. til SKS 21, 63,22: Paulus, at han ikke ...]

NB7, komm. til SKS 21, 118,4: Pauli Lære ...]

NB8, komm. til SKS 21, 161,29: Apostlene, hvorfor ...]

NB9, komm. til SKS 21, 221,26: Oldtids Problemerne]

NB10, komm. til SKS 21, 297,37: odium generis ...]

NB10, komm. til SKS 21, 369,28: Zacharias Werner ...]

NB11, komm. til SKS 22, 28,2: Christus siger til ...]

NB11, komm. til SKS 22, 95,26: odium generis humani]

NB12, komm. til SKS 22, 150,4: odium generis humani]

NB12, komm. til SKS 22, 163,20: Paulus etsteds ...]

NB12, komm. til SKS 22, 176,11: blev min Herre ...]

NB12, komm. til SKS 22, 176,13: Paulus ... gik ...]

NB12, komm. til SKS 22, 192,13: Zacharias Werner ...]

NB13, komm. til SKS 22, 276,8: Zacharias Werner ...]

NB13, komm. til SKS 22, 328,19: forum]

NB14, komm. til SKS 22, 343,4: Et Ord af Thomas a ...]

NB14, komm. til SKS 22, 411,1: I ...]

NB15, komm. til SKS 23, 70,11: den Historie med ...]

NB15, komm. til SKS 23, 74,18: Paulus, der jo ...]

NB15, komm. til SKS 23, 84,30: odium totius ...]

NB15, komm. til SKS 23, 91,37: sagte af en Apostel ...]

NB16, komm. til SKS 23, 100,10: Rigtigt viser han ...]

NB16, komm. til SKS 23, 114,2: R. Rothe angriber ...]

NB16, komm. til SKS 23, 128,24: Giordano Bruno ...]

NB16, komm. til SKS 23, 136,16: det Ord af Paulus ...]

NB16, komm. til SKS 23, 139,8: da Romerne følte ...]

NB17, komm. til SKS 23, 183,30: Paulus blev kaldet ...]

NB17, komm. til SKS 23, 230,18: naar jeg læser ...]

NB18, komm. til SKS 23, 287,26: Formel for ...]

NB18, komm. til SKS 23, 302,14: Apostelen blev ...]

NB19, komm. til SKS 23, 384,21: Paulus siger ...]

NB20, komm. til SKS 23, 394,28: et helligt Tal, ...]

NB20, komm. til SKS 23, 437,14: Saa kom Luther ...]

NB20, komm. til SKS 23, 464,11: odium totius ...]

NB20, komm. til SKS 23, 469,27: Apostelen Paulus]

NB23, komm. til SKS 24, 211,27: Stoikeren, der gik ...]

NB23, komm. til SKS 24, 213,3: Paulus]

NB23, komm. til SKS 24, 259m,1: under Cyprian ...]

NB23, komm. til SKS 24, 265,15: Engang var det ...]

NB23, komm. til SKS 24, 307,20: Jøden Trypho ...]

NB24, komm. til SKS 24, 371,13: Paulus]

NB24, komm. til SKS 24, 422,15: en tydsk ...]

NB25, komm. til SKS 24, 445,2: Pauli Breve]

NB25, komm. til SKS 24, 454,4: Keiserdømmet ...]

NB25, komm. til SKS 24, 480,10: hiin frygtelige: ...]

NB26, komm. til SKS 25, 18,10: Paulus siger: en ...]

NB26, komm. til SKS 25, 32,28: han blev virkelig ...]

NB26, komm. til SKS 25, 35,24: Epiktet]

NB26, komm. til SKS 25, 35,27: en Slave]

NB27:38

NB27, komm. til SKS 25, 133,11: Paulus da han ...]

NB27, komm. til SKS 25, 151,16: Vil man anføre ...]

NB27, komm. til SKS 25, 165,26: Forskjellen mellem ...]

NB27, komm. til SKS 25, 179,4: de capitolinske ...]

NB28, komm. til SKS 25, 219,21: Paulus blev kaldet ...]

NB28, komm. til SKS 25, 237,5: at han selv bliver ...]

NB28, komm. til SKS 25, 242,35: Aflads-Brevene ...]

NB29, komm. til SKS 25, 302,6: valfarter der ...]

NB29, komm. til SKS 25, 368,14: Mindedage]

NB29, komm. til SKS 25, 370,30: odium generis ...]

NB29, komm. til SKS 25, 371,34: Pauli Ord, at det ...]

NB30, komm. til SKS 25, 388,10: Stoikernes ...]

NB30, komm. til SKS 25, 459,15: hans senere Liv]

NB30, komm. til SKS 25, 478,4: Forfølgelse]

NB30, komm. til SKS 25, 484,28: Da Paven i sin Tid ...]

NB31, komm. til SKS 26, 24,1: blev jo Apostlene ...]

NB32, komm. til SKS 26, 123,16: Louis Napoleon ...]

NB32, komm. til SKS 26, 134,4: taler om sit Legeme ...]

NB32, komm. til SKS 26, 138,16: ugift Stand]

NB32, komm. til SKS 26, 187,5: Epiktet var en ...]

NB32, komm. til SKS 26, 211,20: nogle af de ...]

NB32, komm. til SKS 26, 222,12: de faae Χstne ...]

NB33, komm. til SKS 26, 290,38: er (...) Χstd: ...]

NB34, komm. til SKS 26, 332,2: Den er en ...]

NB35, komm. til SKS 26, 364,3: Paulus siger: om ...]

NB35, komm. til SKS 26, 392,6: som hiin Ild ...]

NB36, komm. til SKS 26, 428m,1: Ved at lade 11 ...]

Papir 1:1, SKS 27, 10

Papir 1:1, SKS 27, 11

Papir 1:1, SKS 27, 12

Papir 1:1, SKS 27, 15

Papir, komm. til SKS 27, 9,10: pag 26 et 27. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 11,13: pag. 81. En ...]

Papir, komm. til SKS 27, 12,32: pag. 110. ... 1519 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 14,4: pag. 149. 150. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 14,17: pag. 151. i Mai d. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 15,35: pag. 198. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 17,39: pag. 268. Man ...]

Papir 4:1, SKS 27, 34

Papir, komm. til SKS 27, 28,21: Aar 753 er Chr: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,21: efter Dionys]

Papir, komm. til SKS 27, 29,27: Novatianerne]

Papir, komm. til SKS 27, 31,5: Pavens Primat ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,6: Pave Gelasius 1 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 33,37: ex hac narratione ...]

Papir, komm. til SKS 27, 37,11: De nexu nonnulla ...]

Papir, komm. til SKS 27, 53,29: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 58,15: Dette ...]

Papir, komm. til SKS 27, 98,17: Pelagianisme]

Papir, komm. til SKS 27, 101,6: Paulus i Brevet til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 109,16: Troen (... protest: ...]

Papir 215, SKS 27, 161

Papir, komm. til SKS 27, 132,33: »Schwab ...]

Papir, komm. til SKS 27, 133,1: Imidlertid udretter ...]

Papir, komm. til SKS 27, 135,5: Romulus]

Papir, komm. til SKS 27, 143,14: Stoicisme]

Papir, komm. til SKS 27, 143,15: Pelagianisme]

Papir, komm. til SKS 27, 154,6: Livet ende med at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,26: Pasquillo og ...]

Papir, komm. til SKS 27, 171,1: I Almindelighed ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,20: taler Paulus (...) ...]

Papir, komm. til SKS 27, 215,15: Coelibatet]

Papir 270, SKS 27, 245

Papir, komm. til SKS 27, 245,17: Det er fra sit ...]

Papir, komm. til SKS 27, 283,18: Døden (...) ...]

Papir, komm. til SKS 27, 297,14: Apostelen Paulus]

Papir, komm. til SKS 27, 301,13: i den virkelige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 333,2: Pauli apostoliske]

Papir, komm. til SKS 27, 420,27: Strid som mell. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 469m,2: det Ord af Thomas ...]

Papir, komm. til SKS 27, 551,3: Det første ...]

Papir, komm. til SKS 27, 637,4: Christus og ...]

Papir, komm. til SKS 27, 638,16: Hedningen forstod ...]

Papir, komm. til SKS 27, 655,6: Apostelen Paulus]

Brev, komm. til SKS 28, 15,32: Tholuch]

Brev, komm. til SKS 28, 161,23: længes jeg ...]

Brev , SKS 28, 273

Brev 166 til Clausen, H.N.

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 353

Brev, komm. til SKS 28, 273,4: i Rom for endeel ...]

Brev, komm. til SKS 28, 273,7: under mit Ophold]

Brev, komm. til SKS 28, 274,11: i sin Tid ... ved ...]

Brev, komm. til SKS 28, 349,12: Oversættelse af: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 404,20: Livius V. 37 giver ...]

·Romerriget

EE1, komm. til SKS 2, 193,30: Som Dido ... hende ...]   +

·Romsdals amt

SLV, komm. til SKS 6, 181,1: Den rige Bonde i ...]

·Rosenborg

SLV, komm. til SKS 6, 311,30: Kongenshave]   +

·Rosenborg Brøndanstalt

Brev , SKS 28, 283   +

·Rosenborg Have, se Kongens Have

 

·Rosenborg kvarter

Brev, komm. til SKS 28, 271,18: den Anbefalede]   +

·Rosenborg Slot

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 425

·Rosenborggade

SLV, komm. til SKS 6, 162,22: Pialtenborg]   +

SLV, komm. til SKS 6, 232,33: Tornebuske-Gaden]

LF, tekstredegørelse

DBD, komm. til SKS 14, 130,80: Phister]

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 145

PCS, komm. til SKS 16, 127,1: Hr Phister]

NB4, komm. til SKS 20, 360,35: jeg skal flytte]

NB7, komm. til SKS 21, 138,20: Saa leiede jeg ...]

NB7, komm. til SKS 21, 139,1: I den Leilighed har ...]

NB9, komm. til SKS 21, 209,27: boende der og der]

NB10, komm. til SKS 21, 320,5: Da blev en ...]

NB10, komm. til SKS 21, 320,14: Leiligheden var ...]

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 175

NB12, komm. til SKS 22, 232,20: mit Huus]

NB12, komm. til SKS 22, 232,38: Garveren hos hvem ...]

NB12, komm. til SKS 22, 265,13: leiede Leiligheden ...]

NB17, komm. til SKS 23, 215m,2: d. 18 og 19 April ...]

NB18, komm. til SKS 23, 282,15: I det Huus, hvor ...]

NB18, komm. til SKS 23, 318,16: Hos Garveren leed ...]

NB18, komm. til SKS 23, 318,19: Hvor jeg nu boer]

NB19, komm. til SKS 23, 343,13: Garverens Stank i ...]

NB24, komm. til SKS 24, 356,22: Saa flyttede jeg ...]

NB24, komm. til SKS 24, 357,1: hiin Beboelse]

NB25, komm. til SKS 24, 501m,27: Da jeg flyttede ...]

Papir, komm. til SKS 27, 459,30: at saa Phister fik ...]

Brev , SKS 28, 99

Brev , SKS 28, 113

Brev , SKS 28, 118

Brev, komm. til SKS 28, 99,14: flyttede fra ...]

Brev, komm. til SKS 28, 107,31: Gammel Torv, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 109,10: Skuespiller Phister]

Brev, komm. til SKS 28, 109,12: Nytaarsaften 1850]

Brev, komm. til SKS 28, 113,18: Rosenborggade i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 118,15: Rosenborggade 146. ...]

Brev , SKS 28, 190

Brev, komm. til SKS 28, 190,10: Rosenborggade]

Brev , SKS 28, 317

Brev , SKS 28, 318

Brev , SKS 28, 322

Brev , SKS 28, 324

Brev , SKS 28, 325

Brev, komm. til SKS 28, 317,16: Hjørn: af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 374,17: Gl. Torv No 1]

Brev, komm. til SKS 28, 406,11: Tornebuskgaden 1ste]

Brev , SKS 28, 433

Brev, komm. til SKS 28, 433,10: i Kbhvn. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 433,18: den reformerte ...]

Brev, komm. til SKS 28, 468,9: Gammel Torv]

Ded, komm. til SKS 28, 523,13: Reflexionens og ...]

·Rosengården

Brev, komm. til SKS 28, 183,12: Edvard Smidt]

·Roskilde

EE2, komm. til SKS 3, 17,5: at fare paa ...]   +

G, komm. til SKS 4, 39,1: Münchhausen]

FB, komm. til SKS 4, 197,5: Münchhausen]

PS, komm. til SKS 4, 300,5: en Münchhausen]

BA, komm. til SKS 4, 419,8: nu reiser man ...]

F, »II«, SKS 4, 482

F, komm. til SKS 4, 482,28: Morten Fredriksen]

4T44, komm. til SKS 5, 298,1: ...]

4T44, komm. til SKS 5, 318,20: Lykke og Ulykke, ...]

4T44, komm. til SKS 5, 319,6: naar Tornene ...]

4T44, komm. til SKS 5, 326,30: Aanden ... sidde ...]

4T44, komm. til SKS 5, 370,36: Marken hviler]

TTL, komm. til SKS 5, 414,25: skal ... sidde ...]

SLV, komm. til SKS 6, 20,12: Tallotteriets ...]

SLV, komm. til SKS 6, 151,27: en Münchhausen]

SLV, komm. til SKS 6, 162,16: ...]

AE, komm. til SKS 7, 11,33: hiin frihedselskende ...]

AE, komm. til SKS 7, 56,24: à la ...]

AE, komm. til SKS 7, 69,24: med Jernbane-Fart]

AE, komm. til SKS 7, 118,18: I ...]

AE, komm. til SKS 7, 225,28: Man foredrager ...]

AE, komm. til SKS 7, 237,25: Minister for det ...]

KG, komm. til SKS 9, 296,13: Lægen ofte ...]

KG, komm. til SKS 9, 372,9: i disse Tider, hvor ...]

CT, komm. til SKS 10, 31,18: de offentlige ...]

CT, komm. til SKS 10, 79,19: paa Jernbane saa ...]

SD, komm. til SKS 11, 218,23: et Jernbanetog]

TS, komm. til SKS 13, 49,20: en ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 165,13: paa Jernbane]

Oi4, komm. til SKS 13, 206,10: hvis man fik en ny ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 291,2: som ...]

OL, komm. til SKS 14, 29,16: at det er Hr. Hage, ...]

BOA, komm. til SKS 15, 128,3: Stats-Kirkens ...]

SFV, komm. til SKS 16, 22,24: her pointerede saa ...]

SFV, komm. til SKS 16, 29,5: et vist Partie af ...]

Oi10, tekstredegørelse, SKS K13, 607

Oi10, komm. til SKS 13, 416,25: »Det er for ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 417,30: Convent-Øl]

AA, komm. til SKS 17, 8,11: de formeentlige ...]

AA, komm. til SKS 17, 21,12: Repræsentant ...]

CC, komm. til SKS 17, 201,39: vore ...]

DD, komm. til SKS 17, 251,30: sammenkalde ikke ...]

EE, komm. til SKS 18, 70m,1: samtlige Indsiddere ...]

EE, komm. til SKS 18, 71,3: Orthodoxe]

EE, komm. til SKS 18, 71,4: Sognefrihedssagen]

FF, komm. til SKS 18, 98,18: Ussing]

JJ, komm. til SKS 18, 207,23: stipuleres enhver ...]

JJ, komm. til SKS 18, 229,20: Prof. David]

JJ, komm. til SKS 18, 256,18: Pastor Grundtvigs ...]

JJ, komm. til SKS 18, 294,7: comunistiske]

JJ, komm. til SKS 18, 296,21: Regjering (...) ...]

JJ, komm. til SKS 18, 296,27: Valg-Konge ...]

JJ, komm. til SKS 18, 304,4: paa første Pleie ...]

Not6, komm. til SKS 19, 199,3: Adjunkt Andresen]

Not6, komm. til SKS 19, 202,6: Grev Ahlefeldt ...]

Not6, komm. til SKS 19, 202,7: Nu idag ... adelige ...]

NB, komm. til SKS 20, 102,3: Eensomheden er en ...]

NB2, komm. til SKS 20, 156,2: Lotterie-Spillere]

NB2, komm. til SKS 20, 188,38: Regjeringsmand]

NB2, komm. til SKS 20, 210,36: Locomotivet]

NB2, komm. til SKS 20, 235,19: Præste-Conventer]

NB3, komm. til SKS 20, 255,5: Jernbaner]

NB3, komm. til SKS 20, 260,7: den Orthodoxie (der ...]

NB4, komm. til SKS 20, 290,1: skrevet om ...]

NB4, komm. til SKS 20, 290,16: Jernbanetog ...]

NB4, komm. til SKS 20, 309,29: de Orthodoxe]

NB4, komm. til SKS 20, 310,24: communistiske ...]

NB4, komm. til SKS 20, 317,24: Nu begynder han ...]

NB5, komm. til SKS 20, 423,1: De Orthodoxe]

NB7, komm. til SKS 21, 91,27: den moderne Tid ...]

NB7, komm. til SKS 21, 92,10: Smaa-Propheter ...]

NB8, komm. til SKS 21, 182,16: en Jernbane til ...]

NB11, komm. til SKS 22, 17,28: Biskop Mynsters ...]

NB12, komm. til SKS 22, 154,10: Mynster]

NB12, komm. til SKS 22, 240,19: fjernede fra Livet ...]

NB13, komm. til SKS 22, 276,33: Mynster]

NB14, komm. til SKS 22, 350,27: Jeg gik saa til ...]

NB14, komm. til SKS 22, 392,3: Nu skal da Peter ...]

NB14, komm. til SKS 22, 403,20: han, der selv ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,2: de paastode, at de ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,13: Som han stillede ...]

NB15, komm. til SKS 23, 58,7: da han i Conventet ...]

NB15, komm. til SKS 23, 61,34: i en af Mynsters ...]

NB16, komm. til SKS 23, 112,11: Jernbane-Manien]

NB16, komm. til SKS 23, 131,22: Mynsters]

NB16, komm. til SKS 23, 138,29: Han siger imod ...]

NB18, komm. til SKS 23, 306,8: afsides liggende ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,15: min Broder Peter ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,19: Sidst da jeg talte ...]

NB20, komm. til SKS 23, 401,13: Biskop Mynster]

NB23, komm. til SKS 24, 209,30: Biskop Mynster]

NB23, komm. til SKS 24, 212,14: I sine yngre Dage ...]

NB23, komm. til SKS 24, 240,23: Jernbaner]

NB24, komm. til SKS 24, 334,21: Samtale med Biskop ...]

NB24, komm. til SKS 24, 336,11: hans Familie (...) ...]

NB25, komm. til SKS 24, 485,12: M. opfattes ogsaa ...]

NB25, komm. til SKS 24, 502,24: Morten Fredriksen ...]

NB26, komm. til SKS 25, 13,32: Mynster]

NB26, komm. til SKS 25, 102,29: Jernbane]

NB27, komm. til SKS 25, 132,20: Biskop Mynster]

NB29, komm. til SKS 25, 298,23: Biskop M.]

NB30, komm. til SKS 25, 403,24: Mynster]

NB30, komm. til SKS 25, 428,14: Jernbane]

NB31, komm. til SKS 26, 45,15: Biskop M.]

NB31, komm. til SKS 26, 47,21: Jernbane-Tog]

NB32, komm. til SKS 26, 123,24: Jernbaner]

NB32, komm. til SKS 26, 137,6: naar Morten ...]

NB32, komm. til SKS 26, 137,16: Peter Hiort har ...]

NB33, komm. til SKS 26, 248,29: Biskop Mynster]

NB33, komm. til SKS 26, 265m,1: Münchhausens ...]

NB33, komm. til SKS 26, 272,34: Jernbaner]

NB35, komm. til SKS 26, 377,15: Jernbaner og ...]

NB35, komm. til SKS 26, 399,7: ligesom Peer ...]

Papir, komm. til SKS 27, 87,11: tager dem selv i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 135,23: den vilde Jagt ...]

Papir 254, SKS 27, 201

Papir, komm. til SKS 27, 193,4: en i Tak-Adressen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 198,8: Valgene]

Papir, komm. til SKS 27, 198,8: Sammenkaldelsen af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 198,10: Forbudet mod ...]

Papir, komm. til SKS 27, 198,11: Petitionen]

Papir, komm. til SKS 27, 198,18: endog i Engelland]

Papir, komm. til SKS 27, 201,10: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 203,1: en Resumee af de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 484,4: Folkeregjering]

Papir, komm. til SKS 27, 571,22: Morten Fredriksen]

Papir, komm. til SKS 27, 693,12: Der blev saaledes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 693,16: c. 7000rd]

Brev , SKS 28, 28

Brev , SKS 28, 59

Brev, komm. til SKS 28, 22,20: Biskop Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 24,22: Gid Din Kone maa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 28,5: forleden var jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 46,10: Fru Rørdams fire ...]

Brev, komm. til SKS 28, 59,24: tage Peter imøde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 64,3: Ved i disse Dage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,17: det er mit Livs ...]

Brev, komm. til SKS 28, 101,15: her havt en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 101,17: Conventets]

Brev, komm. til SKS 28, 178,22: igaar (...) hos ...]

Brev, komm. til SKS 28, 273,16: H N Clausen]

Brev, komm. til SKS 28, 305,14: Lehmanns Dom]

Brev, komm. til SKS 28, 361,4: Biskop Dr. Mynster]

Brev , SKS 28, 412

Brev, komm. til SKS 28, 397,23: Jeg havde i en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 402,31: Bidstrup]

Brev, komm. til SKS 28, 488,26: L H]

·Roskilde Domkirke

SBM, komm. til SKS 14, 143,75: Efter mere end 40 ...]

·Roskilde Fjord

AA, komm. til SKS 17, 7,3: Frederiksværk]

·Roskilde Konvent

NB4, komm. til SKS 20, 309,9: Man slaaer sig ...]   +

·Roskilde Præstekonvent

AE, komm. til SKS 7, 433,28: holder nemlig ...]   +

AE, komm. til SKS 7, 433,31: Som man siger, skal ...]

LA, komm. til SKS 8, 96,31: en ny Psalmebog, der ...]

IC, komm. til SKS 12, 218,11: hvormed man ogsaa ...]

Oi4, komm. til SKS 13, 206,10: hvis man fik en ny ...]

DRT, komm. til SKS 14, 164,48: christelige ...]

BOA, komm. til SKS 15, 141,11: Pastoren mener ...]

BN, komm. til SKS 16, 115,35: Synoder]

DS, komm. til SKS 16, 256,23: reformere ved lidt ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 417,31: Det var et af de ...]

NB4, komm. til SKS 20, 290,1: skrevet om ...]

NB7, komm. til SKS 21, 92,10: Smaa-Propheter ...]

NB14, tekstredegørelse, SKS K22, 426

NB14, tekstredegørelse, SKS K22, 430

NB14, komm. til SKS 22, 392,6: Conventet]

NB15, komm. til SKS 23, 14,10: Grundtvig]

NB15, komm. til SKS 23, 14,24: Godset]

NB15, komm. til SKS 23, 14,31: Peter værgede ...]

NB15, komm. til SKS 23, 25,15: de ægte ...]

NB15, komm. til SKS 23, 54,22: Indvending ... jeg ...]

NB15, komm. til SKS 23, 58,7: da han i Conventet ...]

NB16, komm. til SKS 23, 106,21: som nu i ...]

NB17, komm. til SKS 23, 175,13: min Broder Peter ...]

NB18, komm. til SKS 23, 308,34: Thi Omverdenen ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,15: min Broder Peter ...]

NB23, komm. til SKS 24, 212,13: Grundtvig]

NB23, komm. til SKS 24, 224m,1: De gl. Orthodoxe ...]

NB23, komm. til SKS 24, 225m,2: forbeholdende sig ...]

NB23, komm. til SKS 24, 265,13: nu er Χstd. ...]

NB25, komm. til SKS 24, 526,22: Men egl. var det ...]

NB26, komm. til SKS 25, 40m,2: taget polemisk ...]

NB26, komm. til SKS 25, 104,12: at de blive ...]

NB28, komm. til SKS 25, 280,22: Det er det ...]

NB28, komm. til SKS 25, 288,26: min Broder]

NB28, komm. til SKS 25, 288,30: den Dom om mig, at ...]

NB29, komm. til SKS 25, 378,5: denne Tale om et ...]

NB30, komm. til SKS 25, 425m,3: et christent Folk, ...]

NB31, komm. til SKS 26, 28,17: den mulige Synode]

NB32, komm. til SKS 26, 186,24: Folk og Stater og ...]

NB33, komm. til SKS 26, 290,34: faae Riger og ...]

Papir, komm. til SKS 27, 337,16: en ny Psalmebog]

Papir, komm. til SKS 27, 604,16: som Pastor K. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 30,6: Under Crisen 45]

Brev, komm. til SKS 28, 41,9: en Yttring af Dig i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,17: Din Artikel i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 64,3: Ved i disse Dage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 101,17: Conventets]

Brev, komm. til SKS 28, 363,16: »Min ...]

Brev, komm. til SKS 28, 437,10: Peter]

·Roskilde Stænder

G, komm. til SKS 4, 26,16: Professor Ussing]

·Rossbach

Oi10, komm. til SKS 13, 395,2: apres nous le deluge]

·Rostock

F, komm. til SKS 4, 504,30: at sammenkalde alle ...]   +

·Rouen

F, komm. til SKS 4, 505,30: Fanden i Vold baade ...]   +

·Routen, se Strøget

 

·Rubicon

EE1, komm. til SKS 2, 408,22: Jacta est alea]   +

·Rügen

G, komm. til SKS 4, 27,4: Stralsund]   +

·Rundetaarn

SLV, komm. til SKS 6, 279,21: Trinitatis Kirke]   +

·Rungsted

Brev, komm. til SKS 28, 221,9: dysse og vække]   +

·Rusland

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 421   +

·Ruspe

NB2, komm. til SKS 20, 181,1: p. 215. Derhalben ...]

·Rutsker

BOA, komm. til SKS 15, 91,6: Mag. Adler]   +

·Rygen

SLV, komm. til SKS 6, 91,1: de Venders og ...]

·Rysensteen

LA, komm. til SKS 8, 69,13: Lavden]   +

·Rysensteen Badeanstalt

NB4, komm. til SKS 20, 351,19: Kallebro-Strand]   +

·Rødding Folkehøjskole

NB8, komm. til SKS 21, 179,31: Forøvrigt blev ...]

·Røde Hav, Det

EE1, »Diapsalmata«, SKS 2, 37   +

·Rødepæl Stjernen

JJ, komm. til SKS 18, 169,4: Sted herude i ...]

·Røjels Kro

NB, komm. til SKS 20, 35,6: kjøre alene i min ...]   +

·Rønne

BOA, komm. til SKS 15, 173,27: en Deel Skrivelser ...]   +

·Råd- og Domhuset

AE, komm. til SKS 7, 433,31: ...]   +

·Rådhuspladsen

EE1, komm. til SKS 2, 95,30: Visekone paa ...]   +