S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Saale

Papir, komm. til SKS 27, 19,9: pag. 290. Nu faldt ...]   +

·Saalfeld

Papir, komm. til SKS 27, 18,15: pag. 272. Da L. ...]

·Saba

4T44, komm. til SKS 5, 324,29: skjøn som ...]   +

·Sachsen

EE1, komm. til SKS 2, 398,19: Theatret i Dresden]   +

BA, »Caput II«, SKS 4, 360

BA, komm. til SKS 4, 360,12: i Sachsen var der ...]

LA, komm. til SKS 8, 64,9: Brødre-Menighed]

YDR, komm. til SKS 14, 111,1: Dr. Rudelbach]

NB, komm. til SKS 20, 43,13: en Nordamerikaner ...]

NB6, komm. til SKS 21, 39,1: Rudelbach]

NB11, komm. til SKS 22, 16,2: I en lille ...]

NB12, komm. til SKS 22, 210,12: selv Rudelbach ...]

NB15, komm. til SKS 23, 21,10: Det er en ypperlig ...]

NB20, komm. til SKS 23, 438,22: ...]

NB23, komm. til SKS 24, 214,5: Dr. Rudelbach]

NB24, komm. til SKS 24, 329,28: Johan af Salisbury ...]

NB26, komm. til SKS 25, 14m,8: marqveret igjen mod ...]

NB27, komm. til SKS 25, 151,16: Vil man anføre ...]

NB33, komm. til SKS 26, 262,37: Dr. Rudelbachs ...]

Papir 1:1, SKS 27, 12

Papir 1:1, SKS 27, 13

Papir 1:1, SKS 27, 16

Papir 1:1, SKS 27, 18

Papir 1:1, SKS 27, 19

Papir 1:2, SKS 27, 23

Papir, komm. til SKS 27, 10,12: pag. 45. 1517 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 10,15: pag 47. Nogle ...]

Papir, komm. til SKS 27, 10,19: pag 48. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 10,22: pag. 53. et 54. Leo ...]

Papir, komm. til SKS 27, 12,32: pag. 110. ... 1519 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 19,22: pag. 300. Nu ...]

Papir, komm. til SKS 27, 21,9: pag. 366. Hertg. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 23,33: d. 14 Martz ...]

Papir, komm. til SKS 27, 23,36: d. 3 April reiste ...]

Papir 3:2

Papir, komm. til SKS 27, 28,12: Poul Gerhard ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,14: I A. Franke født ...]

Papir, komm. til SKS 27, 483,22: Pastor Boiesen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 641,5: Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 15,11: i det Sachsiske]

Brev, komm. til SKS 28, 15,22: Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 15,26: at han ikke har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 15,34: Halle]

Brev, komm. til SKS 28, 350,4: Dr. Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 362,9: A G Rudelbach]

Ded, komm. til SKS 28, 504,3: Hr Superintendent ...]

·Sachsen-Anhalt

Papir, komm. til SKS 27, 10,4: pag 40. 1508 ... ved ...]   +

·Sachsen-Anholt

Papir, komm. til SKS 27, 9,21: pag. 35. et 36 ...]

·Sachsen-Thüringen

Papir, komm. til SKS 27, 10,8: pag. 43. Da Staupitz ...]

·Saint Croix

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 40   +

·Saint Victor

NB15, komm. til SKS 23, 21,10: Det er en ypperlig ...]   +

·Saint Vincent

NB2, komm. til SKS 20, 225,5: Felix de St. Vincent]

·Saint-Antoine

NB15, komm. til SKS 23, 41,29: Exempler paa hvad ...]

·Salamis

JJ, komm. til SKS 18, 299,15: Themistocles ...]   +

·Salem

CC:10, SKS 17, 186

·Salfeld

TS, komm. til SKS 13, 45,10: Morten Luther]   +

·Saling

Papir 1:2, SKS 27, 22

·Salling

EM, »Fædrelandet · 10. ...«, SKS 14, 205   +

·Salmone

CC:1, SKS 17, 156

·Salomos Søjlegang

CC:1, SKS 17, 148   +

·Salten

Not6:30   +

·Salthavet

DS, komm. til SKS 16, 158,18: ingen Fugl fløi ...]   +

·Salzungen

Papir 1:1, SKS 27, 18   +

·Samaria

SLV, komm. til SKS 6, 400,6: Sancherib og ...]   +

OTA, komm. til SKS 8, 197,6: Pilatus]

OTA, komm. til SKS 8, 384,26: det hellige ...]

KG, komm. til SKS 9, 30,14: Samaritanen derimod, ...]

CT, komm. til SKS 10, 76,35: hiin Simon ...]

CT, komm. til SKS 10, 297,19: Landshøvding]

TSA, komm. til SKS 11, 68,13: Pilatus: at ...]

IC, komm. til SKS 12, 172,16: dette Folk var ...]

IC, komm. til SKS 12, 172,25: Om Keiseren hedder ...]

IC, komm. til SKS 12, 200,11: Pilatus]

TS, »Christus er Veien«, SKS 13, 79

TS, komm. til SKS 13, 67,36: »Men en ...]

TS, komm. til SKS 13, 79,1: Denne hellige Lectie ...]

TS, komm. til SKS 13, 86,18: Saa var der en ...]

TS, komm. til SKS 13, 87,11: han bestiger Bjerget]

TNS, komm. til SKS 14, 147,38: hans ...]

DS, komm. til SKS 16, 225,11: Landshøvdingen ...]

CC:1, SKS 17, 145

DD, komm. til SKS 17, 235m,3: han ... enig med ...]

DD, komm. til SKS 17, 253,13: Justinus Martyr]

Not8, komm. til SKS 19, 241,22: Troldmand Simon ...]

NB10, komm. til SKS 21, 298,29: Det Ord af Pilatus: ...]

NB14, komm. til SKS 22, 366,9: De 10 Spedalske]

NB19, komm. til SKS 23, 370,14: I et endnu ...]

NB20, komm. til SKS 23, 411,24: Pilatus]

NB23, komm. til SKS 24, 301,9: Pilatus frygtede ...]

NB24, komm. til SKS 24, 409,4: Simon Magus slaaes ...]

NB25, komm. til SKS 24, 502,6: Pilatus ... hvad ...]

NB28, komm. til SKS 25, 286,5: Pilatus]

NB32, komm. til SKS 26, 127,36: naar Χstus ...]

NB33, komm. til SKS 26, 299,2: Som han lige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 29,2: Archel: bliver ...]

Papir, komm. til SKS 27, 29,3: indføres ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,26: ϰαι ...]

Papir, komm. til SKS 27, 33,3: Den var et vigtigt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 61,35: Hugo Grotius ...]

Papir, komm. til SKS 27, 361,21: hvem en romersk ...]

·Samos

EE1, komm. til SKS 2, 219,17: Ancæus 's]   +

·Samsø

F, komm. til SKS 4, 470,15: han afbetaler ikke ...]   +

·San Juste

TTL, komm. til SKS 5, 447,6: en Keiser, som ...]   +

·Sandvig

NB2, komm. til SKS 20, 149,27: en Kiøbstad]   +

·Sandwedel

Not2:2, SKS 19, 90

·Sankt Annæ

Brev, komm. til SKS 28, 165,32: Tiedemanns]

·Sankt Annæ Gade

SLV, komm. til SKS 6, 258,21: paa det eneste Torv ...]   +

·Sankt Annæ Plads

F, komm. til SKS 4, 481,16: Strandstræde]

·Sankt Croix

SLV, komm. til SKS 6, 57,5: Vestindien]   +

·Sankt Domingo

NB15, komm. til SKS 23, 41,12: Victor Hugo]

·Sankt Gertrudsstræde

Brev , SKS 28, 79

·Sankt Hans Hospital

KG, komm. til SKS 9, 296,13: Lægen ofte ...]   +

·Sankt Hans Torv

HCD, komm. til SKS 13, 178,34: give af vore Penge ...]

·Sankt Helena

Papir, komm. til SKS 27, 195,28: Nyhedsposten er i ...]   +

·Sankt Jan

SLV, komm. til SKS 6, 57,5: Vestindien]   +

·Sankt Job

DD, komm. til SKS 17, 266,17: de 4 gale ...]

·Sankt Johannes Kirke

HCD, komm. til SKS 13, 178,34: give af vore Penge ...]

·Sankt Jørgens Sø

EE1, komm. til SKS 2, 363,15: trange Vei ...]   +

·Sankt Knuds Kirke

Brev , SKS 28, 319

·Sankt Maria Kirken

Papir, komm. til SKS 27, 10,2: pag. 39. han ...]

·Sankt Mariaklosteret

DD, komm. til SKS 17, 218m,15: 2D. p. 40 o: f: ...]

·Sankt Mikkels Kirke

AAS, komm. til SKS 14, 43,9: det Meget, Bastholm ...]   +

·Sankt Olai Kirke

Papir, komm. til SKS 27, 62,7: Bastholm explicat de ...]

·Sankt Peders Kirke, Slagelse

AAS, komm. til SKS 14, 43,9: det Meget, Bastholm ...]

·Sankt Petersborg

EE1, komm. til SKS 2, 39,28: et Theater ... at ...]   +

·Sankt Petri Kirche, Zürich

NB15, komm. til SKS 23, 39,8: sagt af Lavater ...]

·Sankt Petri Kirke

AA, komm. til SKS 17, 11,31: hvor Schimmelmann ...]

·Sankt Thomas

SLV, komm. til SKS 6, 57,5: Vestindien]   +

·Sankt Thomas Kirke

Papir 1:1, SKS 27, 13

·Sardis

SLV, komm. til SKS 6, 304,28: han lod 300 af ...]

·Saumur

Not1, komm. til SKS 19, 69m,37: Johan Cameron]   +

·Savoie

FF, komm. til SKS 18, 80,23: fremkaldt ved den ...]

·Schalbe, Ursula

Papir 1:1, SKS 27, 9

·Schaumburg-Lippe

AAS, komm. til SKS 14, 43,82: hin ...]

·Schloss Altenstein

Papir, komm. til SKS 27, 18,15: pag. 272. Da L. ...]

·Schmalkalden

BA, komm. til SKS 4, 333,13: De Schmalkaldiske ...]   +

·Schmiedelfeld

FF, komm. til SKS 18, 87,10: Oberst v. Plessen ...]

·Schoonhoven

LA, komm. til SKS 8, 19,30: at ...]

·Schwäbisch Hall

G, komm. til SKS 4, 36,31: en Tegning af ...]

·Schweiz

EE2, komm. til SKS 3, 74,12: i de mest forfinede ...]   +

·Sebastopol

NB32:9

·Sem

Brev, komm. til SKS 28, 10,6: Ludvig Møller har ...]

·Serapis-templet

IC, komm. til SKS 12, 147,19: hiin Hedning ...]

·Sesenheim

SLV, komm. til SKS 6, 140,5: Goethe, som han har ...]   +

·Sevilla

EE1, komm. til SKS 2, 84,12: kysse Susanne ...]   +

·Sextus

JJ, komm. til SKS 18, 230,32: Kanonade]

·Shanghai

EE2, komm. til SKS 3, 80,22: chinesiske Ordsprog ...]

·Shilo

EE1, komm. til SKS 2, 352,24: Jehovah ... synlig ...]   +

·Shunem

NB9, komm. til SKS 21, 231,14: Sulamith]

·Sibirien

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 328   +

·Sicilien

EE1, komm. til SKS 2, 27,4: Phalaris's Oxe]   +

G, komm. til SKS 4, 57,5: dette archimediske ...]

PS, komm. til SKS 4, 302,18: hiin Barbeer i ...]

F, komm. til SKS 4, 479,21: hiin Barbeer ...]

SLV, komm. til SKS 6, 373,7: Som bekjendt troede ...]

AE, komm. til SKS 7, 67,14: archimediske Punkt]

OTA, komm. til SKS 8, 336,26: Den snilde Hedning ...]

KG, komm. til SKS 9, 138,29: et Punkt udenfor ...]

CT, komm. til SKS 10, 156,31: hiin ...]

IC, komm. til SKS 12, 247,18: Tyrannen fik ...]

FP, komm. til SKS 14, 24,15: Dionysius-Øre]

KKS, komm. til SKS 14, 107,23: Archimedes (...) ...]

BOA, komm. til SKS 15, 127,28: Cæsar ...]

BOA, komm. til SKS 15, 136,9: hiint archimediske ...]

BOA, komm. til SKS 15, 267,19: det at have gjort ...]

AA, komm. til SKS 17, 15,5: hiin store Philosoph ...]

DD, komm. til SKS 17, 265,17: Dionysius]

DD, komm. til SKS 17, 265,19: Dionysius hørte ...]

DD, komm. til SKS 17, 276,31: stoiske Philosoph ...]

JJ, komm. til SKS 18, 220,29: Archimedes (...) ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,31: archimediske Punkt]

NB, komm. til SKS 20, 108,4: det archimediske ...]

NB2, komm. til SKS 20, 162,12: den Pinsel at ...]

NB2, komm. til SKS 20, 209,39: bevæger Himmel ...]

NB5, komm. til SKS 20, 416,16: Det archimediske ...]

NB10, komm. til SKS 21, 281,14: som naar Tyrannen ...]

NB10, komm. til SKS 21, 296,15: Goethe bemærker ...]

NB16, komm. til SKS 23, 136,32: »Punktet ...]

NB17, komm. til SKS 23, 244,3: Som hiint den ...]

NB20, komm. til SKS 23, 482,30: Punktet udenfor ...]

NB25, komm. til SKS 24, 468,27: a la Phalaris Oxe]

NB25, komm. til SKS 24, 511,12: Den væsentlige ...]

NB31, komm. til SKS 26, 38,17: de i Phalaris Oxe, ...]

NB31, komm. til SKS 26, 95,12: Archimedes saa ...]

NB34, komm. til SKS 26, 315m,4: Punktet udenfor ...]

Papir, komm. til SKS 27, 117,6: hiint archimediske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 118,15: Fra Diavolo]

Papir, komm. til SKS 27, 164,24: Pythagoras, under ...]

Brev, komm. til SKS 28, 143,8: det rette Punkt ...]

·Sidon

CC:1, SKS 17, 155   +

·Sierra de Cazorla

EE, komm. til SKS 18, 46,25: som Guadalquibir ...]   +

·Sikem

AE, komm. til SKS 7, 151,26: Parabelen om ...]   +

·Sild

Papir 254.3   +

·Siloadammen

4T43, komm. til SKS 5, 153,34: hiin Blindfødte ...]

·Sinaj

PS, komm. til SKS 4, 213,5: Johannes Climacus]   +

·Sinajbjerget

FB, »Problema I«, SKS 4, 154   +

·Sinajhalvøen

CT, komm. til SKS 10, 21,2: Det var paa Toppen ...]

·Sinajklosteret

PS, komm. til SKS 4, 213,5: Johannes Climacus]

·Sins ørken

FB, komm. til SKS 4, 115,18: Moses slog Klippen ...]   +

·Sipylos

EE1, komm. til SKS 2, 220,18: Niobe. Hun mistede ...]   +

·Sirmium

Not10, komm. til SKS 19, 294,30: Photinus og Arius]

·Sjælland

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 237   +

EE1, komm. til SKS 2, 114,7: Kallebostrand]

EE2, komm. til SKS 3, 253,18: Balles Lærebog]

G, komm. til SKS 4, 49,4: uden i Extrapost]

G, komm. til SKS 4, 71,4: Balles Lærebog]

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 121

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 175

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 226

SLV, komm. til SKS 6, 23,24: Der ligger i ...]

SLV, komm. til SKS 6, 205,32: 3 Instantser]

AE, komm. til SKS 7, 425,14: Høivelbaarenheds]

LA, komm. til SKS 8, 15,7: den ...]

LA, komm. til SKS 8, 15,8: Eminentser]

LA, komm. til SKS 8, 58,1: Johannes Milner, ...]

TS, komm. til SKS 13, 49,20: en ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,16: Artiklen mod ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 150,1: Rangspersoner]

Oi2, komm. til SKS 13, 155,20: har faaet Rang med ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 257,11: høivelbaarne ...]

Oi9, komm. til SKS 13, 385,8: Tusinder om Aaret]

FP, komm. til SKS 14, 22,34: »man legede ...]

AeV, komm. til SKS 14, 79,28: Sorø]

BMS, komm. til SKS 14, 125,47: Saa længe der ...]

BMS, komm. til SKS 14, 125,56: Med Prof. ...]

BMS, komm. til SKS 14, 125,60: Desuden fremkaldte ...]

DBD, »Fædrelandet · 30. ...«, SKS 14, 130

DBD, note

DBD, komm. til SKS 14, 130,26: kommen i Fløiel]

PPM, komm. til SKS 14, 137,75: ved den samme ...]

SBM, komm. til SKS 14, 141,37: Rangspersoner]

SBM, komm. til SKS 14, 142,18: Conferentsraad]

RK, komm. til SKS 14, 190,40: at ville ...]

HGS, komm. til SKS 14, 197,61: allerede ...]

BMT, komm. til SKS 14, 218,26: tjene mange ...]

BMT, komm. til SKS 14, 219,32: i en saa ung Alder]

BMT, komm. til SKS 14, 219,36: at gjøre en saa ...]

BOA, »Capitel I«, SKS 15, 128

BOA, komm. til SKS 15, 128,3: Stats-Kirkens ...]

BOA, komm. til SKS 15, 129,19: den ...]

BOA, komm. til SKS 15, 131,24: Regjeringsmand]

BOA, komm. til SKS 15, 178,1: Øvrighedens ...]

BOA, komm. til SKS 15, 255,29: Øvrighedens ...]

SFV, komm. til SKS 16, 22,24: her pointerede saa ...]

DS, komm. til SKS 16, 166,23: »En ...]

DS, komm. til SKS 16, 167,23: Hans Høiærv.]

Oi10, »VII«, SKS 13, 417

Oi10, komm. til SKS 13, 416,32: Naar saaledes ...]

AA:10

AA, komm. til SKS 17, 7,4: Danske Folkesagn, ...]

AA, komm. til SKS 17, 7,5: valfarter ved St. ...]

AA, komm. til SKS 17, 10,18: Danske Folkesagn, ...]

AA, komm. til SKS 17, 10,19: Et andet ved ...]

AA, komm. til SKS 17, 12,3: Sølyst]

AA, komm. til SKS 17, 12,8: Grib Skov]

AA, komm. til SKS 17, 13,35: Gilbjerget]

AA, komm. til SKS 17, 22,2: Rationalismen]

BB, komm. til SKS 17, 125,30: Noget Lignende ...]

EE, komm. til SKS 18, 57,24: Mynster]

EE, komm. til SKS 18, 71,4: Sognefrihedssagen]

JJ, komm. til SKS 18, 155,30: 3 Instantsers ...]

JJ, komm. til SKS 18, 165,23: Mynsters ...]

JJ, komm. til SKS 18, 169,4: Sted herude i ...]

JJ, komm. til SKS 18, 184,23: Kultorvet ...]

JJ, komm. til SKS 18, 185,10: Dersom jeg ikke ...]

JJ, komm. til SKS 18, 220,28: Pastor Grundtvig]

JJ, komm. til SKS 18, 284,17: Liigtale]

Not1, komm. til SKS 19, 13m,1: Mynster (om ...]

Not15, komm. til SKS 19, 437,9: efter Mynsters ...]

NB, komm. til SKS 20, 17,32: Biskop Mynster]

NB2, komm. til SKS 20, 175,7: Mynster (i den ell. ...]

NB2, komm. til SKS 20, 188,38: Regjeringsmand]

NB2, komm. til SKS 20, 235,24: F. Fenger, som nu ...]

NB3, komm. til SKS 20, 253,36: Eminentsens ...]

NB4, komm. til SKS 20, 291,18: hans ...]

NB4, komm. til SKS 20, 297,19: Biskop Mynster]

NB4, komm. til SKS 20, 350,6: Biskop Mynster ...]

NB4, komm. til SKS 20, 356,8: Taler over de Ord]

NB4, komm. til SKS 20, 358m,3: Bemærkning af ...]

NB5, komm. til SKS 20, 385,15: Mynster ... nu ...]

NB5, komm. til SKS 20, 392,8: Præster (...) ...]

NB6, komm. til SKS 21, 14,34: ...]

NB6, komm. til SKS 21, 16,11: en Mand i Silke ...]

NB6, komm. til SKS 21, 17,23: i Artiklen ...]

NB7, komm. til SKS 21, 84,24: oprindeligen ...]

NB7, komm. til SKS 21, 108,29: Mynster siger i ...]

NB8, komm. til SKS 21, 149,31: et nyt Embede ...]

NB8, komm. til SKS 21, 158,11: Taleren han ...]

NB8, komm. til SKS 21, 165,2: Biskop Mynster ...]

NB8, komm. til SKS 21, 175,38: en saa høi ...]

NB9, komm. til SKS 21, 222m,1: Sorøe]

NB9, komm. til SKS 21, 234,22: Biskop M:]

NB10, komm. til SKS 21, 262,19: hvad R. Nielsen ...]

NB10, komm. til SKS 21, 265,13: Mynster (...) nydt ...]

NB11, komm. til SKS 22, 17,28: Biskop Mynsters ...]

NB11, komm. til SKS 22, 85,18: Goldschmidt (...) ...]

NB11, komm. til SKS 22, 116,16: I Fredags var han ...]

NB11, komm. til SKS 22, 116,24: han saa reiser paa ...]

NB11, komm. til SKS 22, 137m,5: store Indkomster, ...]

NB11, komm. til SKS 22, 142,9: Den Fløiels ...]

NB12, komm. til SKS 22, 154,10: Mynster]

NB12, komm. til SKS 22, 165,9: Biskop ...]

NB12, komm. til SKS 22, 168,12: dele Embederne]

NB12, komm. til SKS 22, 175,23: klædt i ...]

NB12, komm. til SKS 22, 176,22: Hs ...]

NB12, komm. til SKS 22, 176,22: Oberhofprædikant]

NB12, komm. til SKS 22, 180,28: øverste ...]

NB12, komm. til SKS 22, 180,29: store Indkomster]

NB12, komm. til SKS 22, 240,1: Bisp]

NB12, komm. til SKS 22, 257,14: Tryde]

NB13, komm. til SKS 22, 276,33: Mynster]

NB13, komm. til SKS 22, 281,11: store geistlige ...]

NB14, komm. til SKS 22, 350,27: Jeg gik saa til ...]

NB14, komm. til SKS 22, 381,27: Hans ...]

NB14, komm. til SKS 22, 412,1: Hans Eminentse]

NB15, komm. til SKS 23, 14,10: Grundtvig]

NB15, komm. til SKS 23, 59,30: Medlem af Klubben]

NB15, komm. til SKS 23, 61,34: i en af Mynsters ...]

NB16, komm. til SKS 23, 131,22: Mynsters]

NB18, komm. til SKS 23, 324,21: i Fløiel med ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,19: Sidst da jeg talte ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,23: Deres ...]

NB19, komm. til SKS 23, 367,9: Excellence]

NB20:110

NB20, komm. til SKS 23, 401,13: Biskop Mynster]

NB20, komm. til SKS 23, 444,20: Pastor Smith sagde ...]

NB20, komm. til SKS 23, 448,19: Thisted]

NB23:51

NB23, komm. til SKS 24, 209,30: Biskop Mynster]

NB23, komm. til SKS 24, 212,13: Grundtvig]

NB23, komm. til SKS 24, 215,16: Excellence]

NB23, komm. til SKS 24, 229,4: 2000rd]

NB23, komm. til SKS 24, 271,32: som Biskop i ...]

NB24, komm. til SKS 24, 334,21: Samtale med Biskop ...]

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

NB25, komm. til SKS 24, 485,12: M. opfattes ogsaa ...]

NB26, komm. til SKS 25, 13,32: Mynster]

NB26, komm. til SKS 25, 18,16: en Geistlig, der ...]

NB26, komm. til SKS 25, 103,6: Amager]

NB27, komm. til SKS 25, 132,20: Biskop Mynster]

NB28, komm. til SKS 25, 244m,1: Hieroglyph, som ...]

NB28, komm. til SKS 25, 262,4: Nu er han død]

NB28, komm. til SKS 25, 289,11: at faae Peter til ...]

NB29:93

NB29, komm. til SKS 25, 298,23: Biskop M.]

NB29, komm. til SKS 25, 305,30: c. 600, a 700,000 ...]

NB29, komm. til SKS 25, 312,27: have en Biskop ...]

NB29, komm. til SKS 25, 317,7: han er jo Publikums ...]

NB29, komm. til SKS 25, 351,35: Læs denne ...]

NB30, komm. til SKS 25, 403,24: Mynster]

NB30, komm. til SKS 25, 410,16: høisalige]

NB31, komm. til SKS 26, 44,2: 1200rd ... kun 800 ...]

NB31, komm. til SKS 26, 45,15: Biskop M.]

NB31, komm. til SKS 26, 78,21: Martensen er blevet ...]

NB32, komm. til SKS 26, 137,6: naar Morten ...]

NB32, komm. til SKS 26, 137,16: Peter Hiort har ...]

NB33, komm. til SKS 26, 248,29: Biskop Mynster]

NB36, komm. til SKS 26, 423,34: En, som ved at ...]

Papir, Introduktion

Papir, Introduktion, SKS K27, 8

Papir, komm. til SKS 27, 28,19: cfr Thisted for ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,10: Grundtvig]

Papir, komm. til SKS 27, 102,15: Lindberg meget ...]

Papir, komm. til SKS 27, 105,27: Engelbrecht]

Papir 254, SKS 27, 200

Papir, komm. til SKS 27, 196,8: begge ...]

Papir, komm. til SKS 27, 198,8: Valgene]

Papir, komm. til SKS 27, 203,1: en Resumee af de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 225,21: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 281,17: Repræsentation ...]

Papir, komm. til SKS 27, 456,26: afdøde Spang]

Papir, komm. til SKS 27, 474,16: Hans Eminentse]

Papir, komm. til SKS 27, 483,22: Pastor Boiesen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 484,4: Folkeregjering]

Papir 454, SKS 27, 561

Papir, komm. til SKS 27, 574,2: Den Mynsterske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 574,8: den Mand, egl. den ...]

Papir 469, SKS 27, 604

Papir 470

Papir, komm. til SKS 27, 603,21: en ledende ...]

Papir, komm. til SKS 27, 603,130: Pastor K. (denne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 604,19: meget betydelige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 604,24: En Billet til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 604,27: Rangspersoner]

Papir, komm. til SKS 27, 608,2: de rige Indkomster]

Papir, komm. til SKS 27, 632,40: med de Tusinder i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 640,28: Fenger i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 651,5: I en lille Artikel ...]

Papir, komm. til SKS 27, 693,30: Berlingske ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 9,14: lade mig erindre om ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,17: Fengers Brødre ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,34: som igjen er bleven ...]

Brev, komm. til SKS 28, 15,22: Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 17,9: Pastor R[....]s]

Brev, komm. til SKS 28, 22,20: Biskop Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 23,15: træffer Dig]

Brev, komm. til SKS 28, 23,15: Din Formue]

Brev, komm. til SKS 28, 28,5: forleden var jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 29,24: Hahns Familie]

Brev, komm. til SKS 28, 33,13: Emil Clausens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 46,10: Fru Rørdams fire ...]

Brev, komm. til SKS 28, 54,3: Høiærværdige]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 132

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 138

Brev, komm. til SKS 28, 80,19: Pastor Spang]

Brev, komm. til SKS 28, 96,19: Pastor Boisen i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 119,30: Laaland]

Brev , SKS 28, 159

Brev, komm. til SKS 28, 159,24: min lette Flugt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 178,22: igaar (...) hos ...]

Brev, komm. til SKS 28, 179,7: sad i min Vogn ude ...]

Brev, komm. til SKS 28, 182,13: Deres ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,21: en ældre Mand ...]

Brev, komm. til SKS 28, 273,21: ...]

Brev , SKS 28, 319

Brev, komm. til SKS 28, 281,4: Carl]

Brev, komm. til SKS 28, 323,27: Vedbæk]

Brev, komm. til SKS 28, 350,4: Dr. Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 356,19: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 357,31: to Dage endnu til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 361,4: Biskop Dr. Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 362,9: A G Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 363,16: »Min ...]

Brev , SKS 28, 392

Brev, komm. til SKS 28, 448,22: Hs Excellence]

Brev , SKS 28, 481

Brev, komm. til SKS 28, 470,25: Mynsters Gjensvar ...]

Brev, komm. til SKS 28, 481,10: Deres Broder i ...]

Ded, komm. til SKS 28, 493,20: ...]

Ded, komm. til SKS 28, 494,22: Directør Waage]

Ded, komm. til SKS 28, 504,3: Hr Superintendent ...]

·Sjællands Stift

F, komm. til SKS 4, 493,22: den danske Kirkes ...]   +

AE, komm. til SKS 7, 277,29: Ogsaa hos os har ...]

IC, komm. til SKS 12, 227,15: ...]

TS, komm. til SKS 13, 49,20: en ...]

HCD, komm. til SKS 13, 172,1: Juni 1855.]

HCD, komm. til SKS 13, 174,16: Artiklen mod ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 136,10: jeg maatte see at ...]

Oi4, komm. til SKS 13, 220,10: ...]

Oi4, komm. til SKS 13, 220,21: den Mand, hvem ...]

Oi4, komm. til SKS 13, 220,23: da Biskop ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 260,11: Biskop Mynster]

AAS, komm. til SKS 14, 43,71: een Gang om ...]

EEL, komm. til SKS 14, 66,61: myndige ...]

BMS, komm. til SKS 14, 123,1: Var Biskop Mynster ...]

BMS, komm. til SKS 14, 123,5: den Tale, Prof. ...]

BMS, komm. til SKS 14, 125,56: Med Prof. ...]

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 520

BMT, komm. til SKS 14, 218,26: tjene mange ...]

BOA, komm. til SKS 15, 128,3: Stats-Kirkens ...]

SFV, komm. til SKS 16, 22,24: her pointerede saa ...]

DS, komm. til SKS 16, 259,5: da den gamle Biskop ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 416,32: Naar saaledes ...]

NB3, komm. til SKS 20, 251,27: Mynster (...) ...]

NB4, komm. til SKS 20, 312,23: kgl. danske ...]

NB12, komm. til SKS 22, 157,6: Udsigt til en endnu ...]

NB15, komm. til SKS 23, 61,34: i en af Mynsters ...]

NB16, komm. til SKS 23, 131,22: Mynsters]

NB17, komm. til SKS 23, 175,21: Biskop Mynster]

NB18, komm. til SKS 23, 258,29: det veed ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,19: Sidst da jeg talte ...]

NB20, komm. til SKS 23, 401,13: Biskop Mynster]

NB20, komm. til SKS 23, 451,21: Biskop over ...]

NB20, komm. til SKS 23, 473,35: at have ...]

NB23, komm. til SKS 24, 209,30: Biskop Mynster]

NB23, komm. til SKS 24, 308,1: siger M: ... med et ...]

NB24, komm. til SKS 24, 334,21: Samtale med Biskop ...]

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

NB25, komm. til SKS 24, 438,3: Den Mynsterske ...]

NB25, komm. til SKS 24, 485,23: senere viet til ...]

NB26, komm. til SKS 25, 13,32: Mynster]

NB27, komm. til SKS 25, 132,20: Biskop Mynster]

NB28, komm. til SKS 25, 238,32: Mynster]

NB29, komm. til SKS 25, 298,23: Biskop M.]

NB29, komm. til SKS 25, 312,27: have en Biskop ...]

NB29, komm. til SKS 25, 317,7: han er jo Publikums ...]

NB29, komm. til SKS 25, 322,10: Fløilet]

NB29, komm. til SKS 25, 323,6: i Fløiel]

NB30, komm. til SKS 25, 403,24: Mynster]

NB30, komm. til SKS 25, 417,26: Martensen]

NB31, komm. til SKS 26, 45,15: Biskop M.]

NB31, komm. til SKS 26, 78,21: Martensen er blevet ...]

NB32, komm. til SKS 26, 137,16: Peter Hiort har ...]

NB33, komm. til SKS 26, 248,29: Biskop Mynster]

NB35, komm. til SKS 26, 400,10: som salig Mynster ...]

NB36, komm. til SKS 26, 417,10: Mynster og Jeg er ...]

NB36, komm. til SKS 26, 418,7: har Martensen gjort ...]

Papir, komm. til SKS 27, 22m,1: De findes paa Latin ...]

Papir, komm. til SKS 27, 439,14: Mynsters sidste ...]

Papir, komm. til SKS 27, 558,25: Silke og Fløiel]

Papir, komm. til SKS 27, 595,1: Angaaende mit ...]

Papir, komm. til SKS 27, 602,24: Biskop Martensen i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 603,1: at Pastor G. for ...]

Papir, komm. til SKS 27, 632,40: med de Tusinder i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 22,20: Biskop Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 59,24: tage Peter imøde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 178,22: igaar (...) hos ...]

Brev, komm. til SKS 28, 361,4: Biskop Dr. Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 363,15: Stiftsprovst]

Brev, komm. til SKS 28, 372,5: M: Eiríksson]

Brev, komm. til SKS 28, 470,25: Mynsters Gjensvar ...]

Ded, komm. til SKS 28, 498,19: Høivelbaarne ...]

Ded, komm. til SKS 28, 498,20: Biskop Dr. Mynster]

Ded, komm. til SKS 28, 504,9: Hr Stiftsprovst ...]

·Sjællandske Jernbaneselskab

SLV, komm. til SKS 6, 162,16: ...]

·Skamlingsbanken

JJ:504, SKS 18, 308

·Skanderborg

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 226   +

·Skanderborgegnen

FF, komm. til SKS 18, 104,31: en gl. Folkevise ...]

·Skandinavien

NB19, komm. til SKS 23, 345,12: Hos en opbyggelig ...]   +

·Skilsmissestien

FF, komm. til SKS 18, 101,20: Kjærligheds-Stie]   +

·Skindergade

Papir, Introduktion   +

·Skipper Allé

JJ, komm. til SKS 18, 227,20: Ved Esrom ... ned ...]   +

·Skotland

EE1, komm. til SKS 2, 78,35: Presbyterianer]   +

·Skovbogade

Brev, komm. til SKS 28, 144,32: Klædeboerne]

·Skt. Annæ

Brev, komm. til SKS 28, 99,27: hørte jeg ...]   +

·Skt. Knuds Kirke

Brev, komm. til SKS 28, 94,2: vænnet mig til at ...]   +

·Skt. Michaelis Kirke

Brev, komm. til SKS 28, 107,26: Zeuthen]

·Skyros

AA, komm. til SKS 17, 23,12: Achilles Moder ...]

·Skythien

BA, komm. til SKS 4, 419,8: skythiske Horder]   +

·Skælskør

Brev, komm. til SKS 28, 101,31: den gamle ...]

·Skærsilden

Not1, komm. til SKS 19, 32,32: de øvrige ...]

·Skærumbro

Not6, komm. til SKS 19, 200,7: Da vi kom forbi ...]

·Skørpinge

Brev, komm. til SKS 28, 96,19: Pastor Boisen i ...]

·Skåne

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 67   +

·Slagelse

AAS, komm. til SKS 14, 43,9: det Meget, Bastholm ...]   +

·Slagelse lærde Skole

Not6, komm. til SKS 19, 199,2: Hundrup]   +

·Slagelse Skole

FB, komm. til SKS 4, 198,35: fiint Sand eller ...]   +

·Slavkov

BA, komm. til SKS 4, 402,24: Austerlits]

·Slesvig

EE1, komm. til SKS 2, 15,32: ad se ipsum]   +

EE1, komm. til SKS 2, 172,14: telegraphisk ...]

EE1, komm. til SKS 2, 276,28: Stænderforsamling]

BA, komm. til SKS 4, 450,33: en Monarch ...]

F, komm. til SKS 4, 471,25: ...]

4T43, komm. til SKS 5, 122,9: Havde han aldrig ...]

SLV, komm. til SKS 6, 91,1: de Venders og ...]

SLV, komm. til SKS 6, 175,2: Søeborg Slot]

SLV, komm. til SKS 6, 268,32: Telegraphen ...]

SLV, komm. til SKS 6, 451,27: Landet er jo kun ...]

AE, komm. til SKS 7, 84,14: holsteensk Sild]

AE, komm. til SKS 7, 137,24: (cfr. Antoninus ...]

LA, komm. til SKS 8, 101,7: 25 Underskrifter paa ...]

KG, komm. til SKS 9, 372,9: i disse Tider, hvor ...]

FV, komm. til SKS 13, 16,31: indeholder ... en ...]

DSS, komm. til SKS 13, 122,27: 1000 Præster ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,5: det som 1000 ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 133,11: Staten anbragte ...]

Oi5, komm. til SKS 13, 238,33: disse 2000 Kirker ...]

AeV, komm. til SKS 14, 79,28: Prof. Hauch]

BMS, komm. til SKS 14, 125,60: Desuden fremkaldte ...]

DBD, komm. til SKS 14, 130,77: En Jurist som ...]

SBM, komm. til SKS 14, 141,36: betjent af ...]

SFV, komm. til SKS 16, 11,6: hvor ugunstigt end i ...]

DS, komm. til SKS 16, 165,25: vi have jo tusind ...]

CC, komm. til SKS 17, 207,27: Alt gaaer jo ud ...]

DD, komm. til SKS 17, 250,7: Oxy-Gas-Mikroskop]

JJ, komm. til SKS 18, 296,21: Regjering (...) ...]

JJ, komm. til SKS 18, 296,27: Valg-Konge ...]

NB, komm. til SKS 20, 72,32: Communicationen er ...]

NB2, komm. til SKS 20, 150,15: Et lille Folk, der ...]

NB2, komm. til SKS 20, 151,27: ...]

NB4, komm. til SKS 20, 304,34: Pressens Misbrug ...]

NB4, komm. til SKS 20, 305,4: d. 29 Januar 48]

NB4, komm. til SKS 20, 310,9: Den hele Frygt for ...]

NB4, komm. til SKS 20, 338,4: Goldschmidt ender ...]

NB4, komm. til SKS 20, 346,8: Mit Manuscript ...]

NB4, komm. til SKS 20, 347,35: at omgive Thronen ...]

NB4, komm. til SKS 20, 348,22: let nok kunde faae ...]

NB5, komm. til SKS 20, 371,30: Ballotationen ...]

NB5, komm. til SKS 20, 381,20: Preusserne holde ...]

NB7, komm. til SKS 21, 97,4: jeg er rigtignok ...]

NB7, komm. til SKS 21, 98,27: det ny ell. det ...]

NB7, komm. til SKS 21, 98,34: det der styrter det ...]

NB7, komm. til SKS 21, 99,11: det gl. Regimentes ...]

NB7, komm. til SKS 21, 134,14: Ord af Antonin: ...]

NB7, komm. til SKS 21, 138,35: trykkede ...]

NB8, komm. til SKS 21, 145m,1: Kast ...]

NB9, komm. til SKS 21, 214,5: ...]

NB10, komm. til SKS 21, 262,29: P.L. Møller ...]

NB10, komm. til SKS 21, 305,36: 1000 lønnede ...]

NB10, komm. til SKS 21, 314,15: Landet er saa lille]

NB10, komm. til SKS 21, 320,10: udbrød ...]

NB10, komm. til SKS 21, 328,26: Nationaliteten er ...]

NB11, komm. til SKS 22, 20,19: det ...]

NB11, komm. til SKS 22, 54,33: Naar Fjendernes ...]

NB12, komm. til SKS 22, 167,12: Landets 1000 ...]

NB12, komm. til SKS 22, 180,18: i een af hans ...]

NB16, komm. til SKS 23, 112,32: ...]

NB16, komm. til SKS 23, 113,6: Krigen]

NB16, komm. til SKS 23, 145,22: 1000 christelige ...]

NB17, komm. til SKS 23, 173,31: siger i Anledning ...]

NB17, komm. til SKS 23, 203,30: Der er 1000 ...]

NB18, komm. til SKS 23, 299,6: 1000 Levebrød]

NB19, komm. til SKS 23, 349,9: Landets 1000 ...]

NB20, komm. til SKS 23, 393,22: der existerer 1000 ...]

NB20, komm. til SKS 23, 441,35: Aaret 48]

NB23, komm. til SKS 24, 242,31: i nogle senere Aar ...]

NB23, komm. til SKS 24, 262,2: 1000 Præster]

NB24, komm. til SKS 24, 345,19: tusinder af ...]

NB25, komm. til SKS 24, 506,4: disse 1000 og 1000 ...]

NB25, komm. til SKS 24, 513,5: Katastrophen i 48]

NB26, komm. til SKS 25, 12,28: Staten gik over ...]

NB26, komm. til SKS 25, 18,13: 1000 Præster nu ...]

NB26, komm. til SKS 25, 35,25: Antonins Skrift]

NB27, komm. til SKS 25, 188,28: 1000 Mand ...]

NB28, komm. til SKS 25, 238,8: 1000 Præster]

NB28, komm. til SKS 25, 243,27: Nu begynder ...]

NB28, komm. til SKS 25, 258,24: Da kom 48]

NB29, komm. til SKS 25, 298,14: de 1000 Geistlige]

NB29, komm. til SKS 25, 305,30: c. 600, a 700,000 ...]

NB30, komm. til SKS 25, 451,35: 1000 eedfæstede ...]

NB31, komm. til SKS 26, 11,35: 1000 Præster]

NB31, komm. til SKS 26, 21,2: det nationale ...]

NB32, komm. til SKS 26, 137,16: Peter Hiort har ...]

NB32, komm. til SKS 26, 219,17: 1000 Embedsmænd]

NB35, komm. til SKS 26, 363,12: der er 1000 af ...]

NB36, komm. til SKS 26, 415,18: 1000 Levebrød ...]

Papir, komm. til SKS 27, 21,30: pag. 19. Fra Ch: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 192,31: da Cholera var ...]

Papir, komm. til SKS 27, 193,37: Hr. Ostermann ...]

Papir, komm. til SKS 27, 194,12: Holsteen (...) ...]

Papir, komm. til SKS 27, 194,12: endog ...]

Papir, komm. til SKS 27, 194,15: »de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 194,29: »Cancellir. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,10: 31 til 12 Febr.]

Papir, komm. til SKS 27, 196,8: begge ...]

Papir, komm. til SKS 27, 196,10: Fra nu af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,20: i April Maaned ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,29: Kongen reiser]

Papir, komm. til SKS 27, 197,34: Forordningen af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 198,8: Valgene]

Papir, komm. til SKS 27, 198,14: Frygten for en ...]

Papir, komm. til SKS 27, 203,1: en Resumee af de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 281,17: Repræsentation ...]

Papir, komm. til SKS 27, 441,27: dem Geert W. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 484,4: Folkeregjering]

Papir, komm. til SKS 27, 601,8: 1000 kgl. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 90,18: Høistærede]

Brev, komm. til SKS 28, 94,1: hverken dansk eller ...]

Brev, komm. til SKS 28, 95,4: en Kjøbstad]

Brev, komm. til SKS 28, 96,19: Pastor Boisen i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,20: gaaet Martensen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,30: Kjendte jeg blot C: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 101,15: her havt en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 106,24: vor ...]

Brev, komm. til SKS 28, 165,31: Jfr Dencker]

Brev, komm. til SKS 28, 282,28: Jomfruen]

Brev, komm. til SKS 28, 298,18: disse bevægede ...]

Brev, komm. til SKS 28, 307,11: Kolding]

Brev, komm. til SKS 28, 307,21: Henrik, som nu er ...]

Brev, komm. til SKS 28, 307,27: Ifjor begyndte ...]

Brev, komm. til SKS 28, 377,4: C. Hauch]

Brev, komm. til SKS 28, 396,32: dersom Brevene ...]

Brev, komm. til SKS 28, 419,12: Det var dog et ...]

Brev, komm. til SKS 28, 421,35: en Keiser, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 488,26: L H]

·Slesvig-Holsten-Lauenborgske Kancelli

F, komm. til SKS 4, 471,25: Cancelliet]   +

·Slotsbjergby

Papir 529   +

·Slotsgade

JJ, komm. til SKS 18, 227,20: Ved Esrom ... ned ...]   +

·Slotsholmen

NB6, komm. til SKS 21, 64,34: naar Biskop Mynster ...]   +

·Slotsholmsgade

NB8, komm. til SKS 21, 182,17: Rentekameret]   +

·Slotskroen

AA, komm. til SKS 17, 7,2: Fredensborg]   +

·Slotssøen

DD, komm. til SKS 17, 250,25: Fredriksborg]

·Slutterigade

LA, komm. til SKS 8, 16,28: et tidligere brugt ...]   +

·Smerup

AAS, komm. til SKS 14, 43,71: een Gang om ...]   +

·Smyrna

EE1, komm. til SKS 2, 220,18: Niobe. Hun mistede ...]   +

·Snarens kvarter

NB4, komm. til SKS 20, 348,13: Tscherning (...) i ...]

·Snedsted

Brev, komm. til SKS 28, 193,19: Brammer]

·Snoldelev

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Soar

IC, komm. til SKS 12, 179,18: lod Ild regne ned ...]

·Sodoma

EE1, komm. til SKS 2, 166,20: æde og drikke ...]   +

·Soissons

JJ, komm. til SKS 18, 198,14: Abælard (...) ...]

·Soloi

EE2, komm. til SKS 3, 263,23: nervus rerum ...]   +

·Soltwedel

Not2:2, SKS 19, 90

·Sonnenstein

BB, komm. til SKS 17, 117m,13: Musikens ...]

·Sorau

EE1, komm. til SKS 2, 37,21: Apis ... beskinnet ...]   +

·Sorgenfri

NB9, tekstredegørelse, SKS K21, 172   +

·Sorgenfri Slot

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78   +

·Sorgløshedens Flod

BA, komm. til SKS 4, 453,14: Græcitetens ...]   +

·Sortebro

AA:6   +

·Sortedams Sø

EE1, komm. til SKS 2, 320,33: den Sti, der ligger ...]   +

·Sortehavet

BA, komm. til SKS 4, 419,8: skythiske Horder]   +

·Sorø

AE, komm. til SKS 7, 49,29: Baptisme, eller ...]   +

CT, komm. til SKS 10, 261,3: de tvende (II og ...]

Oi3, komm. til SKS 13, 195,13: da man ved Examina ...]

FEE, komm. til SKS 14, 49,2: Dette Spørgsmaal ...]

ELF, komm. til SKS 14, 61,3: Rygte ... gjøre ...]

EEL, komm. til SKS 14, 65,40: længe længe ...]

AeV, »Fædrelandet · 27. ...«, SKS 14, 79

AeV, »Fædrelandet · 27. ...«, SKS 14, 81

AeV, »Fædrelandet · 27. ...«, SKS 14, 82

AeV, »Fædrelandet · 27. ...«, SKS 14, 83

AeV, »Fædrelandet · 27. ...«, SKS 14, 84

AeV, tekstredegørelse, SKS K14, 220

AeV, tekstredegørelse, SKS K14, 222

AeV, tekstredegørelse, SKS K14, 224

AeV, komm. til SKS 14, 79,27: ifølge Gæa ...]

AeV, komm. til SKS 14, 80,11: At Scenen er i Hr. ...]

AeV, komm. til SKS 14, 80,26: »det er ...]

AeV, komm. til SKS 14, 81,19: tale 3 Pagina i ...]

AeV, komm. til SKS 14, 81,24: »efter ...]

AeV, komm. til SKS 14, 81,49: »saaledes ...]

AeV, komm. til SKS 14, 81,77: Jean Paul og ...]

AeV, komm. til SKS 14, 81,78: Cervantes og ...]

AeV, komm. til SKS 14, 81,80: med væsenlig ...]

AeV, komm. til SKS 14, 82,7: selv bevarer han sig ...]

AeV, komm. til SKS 14, 82,28: quidams Liden er ...]

AeV, komm. til SKS 14, 82,31: indspindes i et ...]

AeV, komm. til SKS 14, 82,51: han er reist med ...]

AeV, komm. til SKS 14, 82,69: som han næsten ...]

AeV, komm. til SKS 14, 83,19: bruger derfor endog ...]

AeV, komm. til SKS 14, 84,51: et af disse ...]

PF, tekstredegørelse, SKS K14, 256

PF, komm. til SKS 14, 87,1: Det dialektiske ...]

PF, komm. til SKS 14, 87,40: den vulgivage ...]

ATV, komm. til SKS 14, 209,47: Dr. Zeuthen. Han ...]

BOA, komm. til SKS 15, 142,26: Partiet har deelt ...]

SFV, komm. til SKS 16, 8,6: Udgivet af P. Chr. ...]

SFV, komm. til SKS 16, 71,30: Hr. P. L. Møller ...]

SFV, komm. til SKS 16, 71,32: det Værk, han, ...]

AA, komm. til SKS 17, 17,29: en Gravskrift over ...]

JJ, komm. til SKS 18, 234,4: Peter]

JJ, komm. til SKS 18, 289,24: Forleden stod der ...]

Not15, komm. til SKS 19, 436,23: Min Broder]

NB2, komm. til SKS 20, 200,6: naar Grundtvig ...]

NB2, komm. til SKS 20, 235,24: F. Fenger, som nu ...]

NB4, komm. til SKS 20, 317,19: Min Broders]

NB5, komm. til SKS 20, 411,30: Peter]

NB6, komm. til SKS 21, 67,19: beskæftiget ...]

NB8, komm. til SKS 21, 160,5: i en senere Tid ...]

NB9, komm. til SKS 21, 236,10: Peter er min Broder]

NB13, komm. til SKS 22, 312,29: Peter]

NB14, komm. til SKS 22, 392,2: Peter]

NB15, komm. til SKS 23, 14,31: Peter værgede ...]

NB16, komm. til SKS 23, 106,21: som nu i ...]

NB17, komm. til SKS 23, 175,13: min Broder Peter ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,26: min Broder hen til ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,15: min Broder Peter ...]

NB23, komm. til SKS 24, 242,31: i nogle senere Aar ...]

NB28, komm. til SKS 25, 288,26: min Broder]

NB29, komm. til SKS 25, 305,30: c. 600, a 700,000 ...]

NB31, komm. til SKS 26, 44,2: 1200rd ... kun 800 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 603,17: Lic: theol. Pastor ...]

Brev , SKS 28, 22

Brev , SKS 28, 25

Brev , SKS 28, 26

Brev , SKS 28, 27

Brev , SKS 28, 28

Brev , SKS 28, 30

Brev , SKS 28, 31

Brev , SKS 28, 33

Brev , SKS 28, 34

Brev , SKS 28, 36

Brev , SKS 28, 39

Brev , SKS 28, 41

Brev , SKS 28, 61

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 37

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 38

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 9,17: Fengers Brødre ...]

Brev, komm. til SKS 28, 19,10: overtage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 22,9: Pedersborg]

Brev, komm. til SKS 28, 22,10: pr. Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 22,13: d. 18]

Brev, komm. til SKS 28, 25,4: p. Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 28,6: Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 30,4: p. Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 31,27: p. Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 33,5: p. Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 34,9: p. Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 36,3: Din Præstegaard ...]

Brev, komm. til SKS 28, 36,16: p. Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 39,10: p. Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 41,4: p. Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 59,5: Veiens Længde]

Brev, komm. til SKS 28, 60,23: ikke kunde tage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 61,30: p. Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 90,6: P. L. Møller]

Brev, komm. til SKS 28, 107,26: Zeuthen]

Brev 74 til Heiberg, J.L.

Brev, komm. til SKS 28, 129,20: Fredag Morgen ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 228

Brev , SKS 28, 267

Brev, komm. til SKS 28, 267,3: Professor Boiesen]

Brev, komm. til SKS 28, 331,15: Anders]

Brev, komm. til SKS 28, 362,8: Slagelse]

Brev, komm. til SKS 28, 363,16: »Min ...]

Brev, komm. til SKS 28, 437,10: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 481,10: Deres Broder i ...]

·Sorø Akademi

EE1, komm. til SKS 2, 109,8: Prof. Hauch]   +

·Sorø Klosterkirke

AA, komm. til SKS 17, 17,29: en Gravskrift over ...]

·Spanien

EE1, komm. til SKS 2, 96,8: det nærværende ...]   +

EE1, komm. til SKS 2, 200,21: 1003]

G, komm. til SKS 4, 11,32: Farinelli]

3T44, komm. til SKS 5, 258,10: at han i 40 Aar ...]

4T44, komm. til SKS 5, 323,29: haabe at skulle ...]

SLV, komm. til SKS 6, 178,29: Syvaarskrigen]

SLV, komm. til SKS 6, 272,21: Don Juan har 1003 ...]

SLV, komm. til SKS 6, 373,7: Som bekjendt troede ...]

AE, komm. til SKS 7, 66,33: end en Paves]

OTA, komm. til SKS 8, 407,20: 30 Aar]

TS, komm. til SKS 13, 72,19: Hiin kongelige ...]

OL, komm. til SKS 14, 29,35: en Trediveaars-Krig]

BOA, komm. til SKS 15, 253,20: ...]

DS, komm. til SKS 16, 247,27: L'hombre]

Oi10, komm. til SKS 13, 394,20: L'hombre]

AA, komm. til SKS 17, 33,23: Don Quixote]

DD, komm. til SKS 17, 231m,1: Liste ligesom ...]

DD, komm. til SKS 17, 262,24: M. fra Ø. mod V.]

DD, komm. til SKS 17, 262,25: N. fra V. m. Ø.]

EE, komm. til SKS 18, 46,25: som Guadalquibir ...]

EE, komm. til SKS 18, 63m,24: skrider D. Juan ...]

Not5, komm. til SKS 19, 187,8: Solen aldrig gaaer ...]

NB, komm. til SKS 20, 104,7: Don Quixotisk]

NB4, komm. til SKS 20, 306,26: Don Quixote]

NB5, komm. til SKS 20, 395,9: Om Columbus ...]

NB11, komm. til SKS 22, 70,1: Som den Flod ...]

NB12, komm. til SKS 22, 149,29: Som den Flod ...]

NB12, komm. til SKS 22, 162,20: hvad Leporello er ...]

NB12, komm. til SKS 22, 199,14: Don Quixote]

NB17, komm. til SKS 23, 200,30: Pauli fire Reiser]

NB23, komm. til SKS 24, 246,25: Columbus ... blive ...]

NB32, komm. til SKS 26, 121,31: fix Idee]

Papir, komm. til SKS 27, 17,39: pag. 268. Man ...]

Papir, komm. til SKS 27, 21,25: pag. 18. Fredrik d. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 23,31: d. 21 Jan: 1530 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 106,19: Spaniernes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,27: I Begyndelsen af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 301,13: i den virkelige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 575,12: L'ombre]

Brev, komm. til SKS 28, 173,20: Farinelli]

·Sparta

EE1, komm. til SKS 2, 19,7: Morèri]   +

·Spercheios

SFV, komm. til SKS 16, 98,10: han, der stod ved ...]   +

·Spjellerup

TTL, komm. til SKS 5, 411,19: den Alvorlige ...]   +

TS, komm. til SKS 13, 49,20: en ...]

AAS, komm. til SKS 14, 43,71: een Gang om ...]

EEL, komm. til SKS 14, 66,61: myndige ...]

BOA, komm. til SKS 15, 128,3: Stats-Kirkens ...]

NB2:82

NB2, komm. til SKS 20, 175,7: Mynster (i den ell. ...]

NB2, komm. til SKS 20, 231,22: Mynsters ...]

NB2, komm. til SKS 20, 240,22: Jeg er opdragen ...]

NB3, komm. til SKS 20, 253,15: har dog vist dybe ...]

NB6, komm. til SKS 21, 17,23: i Artiklen ...]

NB6, komm. til SKS 21, 31,21: Biskop Mynster ...]

NB7, komm. til SKS 21, 108,29: Mynster siger i ...]

NB10, komm. til SKS 21, 288,36: Mynsters ...]

NB16, komm. til SKS 23, 131,22: Mynsters]

NB18, komm. til SKS 23, 258,29: det veed ...]

NB18, komm. til SKS 23, 305,2: Jeg er opdragen ved ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,19: Sidst da jeg talte ...]

NB20, komm. til SKS 23, 401,13: Biskop Mynster]

NB23, komm. til SKS 24, 209,30: Biskop Mynster]

NB23, komm. til SKS 24, 308,1: siger M: ... med et ...]

NB24, komm. til SKS 24, 334,21: Samtale med Biskop ...]

NB25, komm. til SKS 24, 438,3: Den Mynsterske ...]

NB25, komm. til SKS 24, 471,28: hans ...]

NB26, komm. til SKS 25, 13,32: Mynster]

NB27, komm. til SKS 25, 132,20: Biskop Mynster]

NB28, komm. til SKS 25, 238,32: Mynster]

NB29, komm. til SKS 25, 298,23: Biskop M.]

NB30, komm. til SKS 25, 403,24: Mynster]

NB31, komm. til SKS 26, 45,15: Biskop M.]

NB32, komm. til SKS 26, 137,16: Peter Hiort har ...]

NB33, komm. til SKS 26, 248,29: Biskop Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 22,20: Biskop Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 361,4: Biskop Dr. Mynster]

·Spree

JJ, komm. til SKS 18, 175,34: I Hotel Saxen ...]   +

·Spree-øen

G, komm. til SKS 4, 44,23: Unter den Linden]   +

·Sprogø

SLV, komm. til SKS 6, 268,32: Telegraphen ...]   +

·Sri Lanka

BI, »Orienterende Betragtninger«, SKS 1, 295   +

·St. Knuds Kirke

Brev, komm. til SKS 28, 188,18: den lille Helveg ...]

·St. Marie Kirk

Brev, komm. til SKS 28, 94,1: hverken dansk eller ...]

·St. Olaf College

Ded, Introduktion, SKS K28, 659

·Staatliches Theater

G, komm. til SKS 4, 27,27: das Schauspielhaus]

·Staatsbibliothek zu Berlin

Brev, Introduktion, SKS K28, 8

·Stabiæ

Brev , SKS 28, 416

·Stageira

PS, komm. til SKS 4, 216,8: Aristoteles ...]   +

·Stargard

JJ, komm. til SKS 18, 289,32: et Billede i et ...]

·Starup-Nebel

NB19, komm. til SKS 23, 374,13: hvad Helveg ...]

·Statens Museum

NB2, komm. til SKS 20, 155,7: sætte et lige ...]

·Statens statistiske Bureau

IC, komm. til SKS 12, 215,7: Tabelværket]

·Statsbiblioteket

Ded, Introduktion, SKS K28, 659

·Statsgældsdirektionen

F, komm. til SKS 4, 470,15: han afbetaler ikke ...]

·Steensig

Not6, komm. til SKS 19, 196,27: det fattigste Sogn ...]   +

·Stendal

NB19, komm. til SKS 23, 345,12: Hos en opbyggelig ...]   +

·Stettin

SLV, komm. til SKS 6, 358,16: Lessing har dog ...]   +

·Stiftsbjergby

Brev, komm. til SKS 28, 23,15: træffer Dig]

·Stillehavet

SLV, komm. til SKS 6, 176,24: det stille Ocean]   +

·Stillehavskysten

SLV, komm. til SKS 6, 183,24: Tartarer og Skyter]

·Stjerneborg

YTS, komm. til SKS 11, 268,10: som nu, at den ...]

·Stoa

DD, komm. til SKS 17, 276,31: stoiske Philosoph ...]

·Stobiæ

OTA, komm. til SKS 8, 236,24: forgik, som hine ...]

·Stockholm

G, »Gjentagelsen«, SKS 4, 61   +

G, »Gjentagelsen«, SKS 4, 63

G, tekstredegørelse, SKS K4, 16

BA, komm. til SKS 4, 390,28: Ingeborg ... efter ...]

BA, komm. til SKS 4, 435,17: Bellmann ... saa ...]

SLV, komm. til SKS 6, 372,7: hine Slanger ...]

AE, komm. til SKS 7, 307,18: Pigen sad ved ...]

LA, komm. til SKS 8, 19,30: at ...]

LF, tekstredegørelse

TS, tekstredegørelse, SKS K13, 129

DSS, tekstredegørelse, SKS K13, 219

HCD, tekstredegørelse, SKS K13, 321

Oi1, tekstredegørelse, SKS K13, 267

Oi2, tekstredegørelse, SKS K13, 295

Oi3, tekstredegørelse, SKS K13, 352

Oi4, tekstredegørelse, SKS K13, 374

Oi5, tekstredegørelse, SKS K13, 406

Oi6, tekstredegørelse, SKS K13, 446

Oi7, tekstredegørelse, SKS K13, 480

Oi8, tekstredegørelse, SKS K13, 552

Oi9, tekstredegørelse, SKS K13, 582

FP, komm. til SKS 14, 21,21: det uklart Udtalte ...]

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 355

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 387

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 417

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 437

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 439

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 448

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 461

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 465

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 477

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 480

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 491

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 496

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 505

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 508

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 515

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 522

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 533

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 536

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 545

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 550

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 561

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 565

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 573

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 587

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 592

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 603

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 616

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 619

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 635

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 639

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 650

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 661

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 679

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 692

OiA, komm. til SKS 15, 7,13: den ...]

BB, komm. til SKS 17, 114,32: lade Øiet med ...]

FF, komm. til SKS 18, 82,2: Lemming]

NB23, komm. til SKS 24, 277,20: hiin Slange ...]

Papir, komm. til SKS 27, 130,9: Ingeborgs ...]

Papir, komm. til SKS 27, 160,24: Lemmings]

Papir, komm. til SKS 27, 195,28: Nyhedsposten er i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,29: Fra nu af bliver ...]

Brev, tekstredegørelse

Brev, Introduktion, SKS K28, 8

Brev , SKS 28, 95

Brev, tekstredegørelse

Brev, komm. til SKS 28, 350,9: Boghdl. Iversen]

Brev, komm. til SKS 28, 377,7: Hr Instructeur]

Brev , SKS 28, 425

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 531

·Stockholmsgade

EE1, komm. til SKS 2, 49,6: ud til Graven]

·Stokhuset

SLV, komm. til SKS 6, 328,31: de Uærliges ...]   +

·Stokhusgade

SLV, komm. til SKS 6, 328,31: de Uærliges ...]   +

·Stokkemarke

Brev, komm. til SKS 28, 12,5: Asp, cand: theolog: ...]

·Storbritannien

EE2, komm. til SKS 3, 84,28: som en Dronning ...]   +

·Store Fiolstræde

Brev, komm. til SKS 28, 270,25: den nu værende ...]

·Store Jørgens Allé

JJ, komm. til SKS 18, 307,17: Der er ... udenfor ...]

·Store Jørgensgade

DD, komm. til SKS 17, 297,31: Efterslægten]

·Store Kannikestræd

Brev, komm. til SKS 28, 406,1: Kannikestrædet]

·Store Kannikestræde

JJ, komm. til SKS 18, 230,14: han har valgt de ...]   +

·Store Kongensgade

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 328   +

·Store Kro

AA, komm. til SKS 17, 7,2: Fredensborg]   +

·Store Købmagergade

F, komm. til SKS 4, 480,6: Reitzels Boglade]   +

·Store Sankt Mikkels Gade

Not6, komm. til SKS 19, 194,15: Viborg Tugthuus]

·Store Skt. Bernhard

NB13, komm. til SKS 22, 297,31: jeg har læst om ...]

·Store Strandstræde

FB, komm. til SKS 4, 134,18: de nye Omnibusser]   +

·Store Tuborg

AA, komm. til SKS 17, 37,17: E. Boesen]   +

·Storebælt

SLV, komm. til SKS 6, 268,32: Telegraphen ...]   +

·Stormarn

SLV, komm. til SKS 6, 91,1: de Venders og ...]

·Stormgade

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 309   +

·Storåen

Not6, komm. til SKS 19, 199,22: I Holstebro var ...]

·Straffeanstalten

AA, komm. til SKS 17, 43,19: paa Selvmorderes ...]   +

·Stralsund

G, » «, SKS 4, 27   +

·Strandmøllen

LA, komm. til SKS 8, 98,24: ligesom der paa ...]

·Strandstræde

F, »II«, SKS 4, 481

·Strandvejen

G, » «, SKS 4, 14   +

·Strasbourg

EE2, komm. til SKS 3, 32,28: Straßburger Gæs]   +

·Strathspey

FF, komm. til SKS 18, 114,16: i Eventyret ...]

·Strellev

Brev, komm. til SKS 28, 177,24: Stilling med ham]

·Strøget

EE1, komm. til SKS 2, 381,4: paa Østergade ...]   +

·Studenterforeningen

LA, komm. til SKS 8, 69,8: saa tager den ...]   +

KM, tekstredegørelse, SKS K14, 34

AA:20

AA, tekstredegørelse, SKS K17, 18

AA, komm. til SKS 17, 36,38: Vor ...]

AA, komm. til SKS 17, 37,8: hiint Foredrag]

BB, komm. til SKS 17, 91m,4: cfr. Irische ...]

BB, komm. til SKS 17, 142,26: ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,34: deres ...]

CC, komm. til SKS 17, 207,27: Alt gaaer jo ud ...]

FF, komm. til SKS 18, 82,2: Lemming]

Not2:10

Not2, komm. til SKS 19, 92m,13: Findes i ...]

NB, komm. til SKS 20, 45,13: Comedie for ...]

NB3, komm. til SKS 20, 272,20: Hr Hostrup skriver ...]

NB3, komm. til SKS 20, 272,24: Stykket reiser ...]

NB5, komm. til SKS 20, 371,30: Ballotationen ...]

NB7, komm. til SKS 21, 134,26: bruges det samme ...]

NB9, komm. til SKS 21, 224,30: en ...]

NB10, komm. til SKS 21, 307,23: Saaledes har ...]

NB11, komm. til SKS 22, 58,16: Hertz]

NB15, komm. til SKS 23, 55,3: en staaende Figur i ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,5: jeg en saare ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,7: Det var den anden ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,22: franske Bierring]

NB19, komm. til SKS 23, 377,24: og dette skal ...]

NB28, komm. til SKS 25, 226,27: spilt i Komedien]

NB31, komm. til SKS 26, 21,2: det nationale ...]

NB32, komm. til SKS 26, 137,6: naar Morten ...]

Papir 214

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 276

Papir, komm. til SKS 27, 118,15: Morten Frederiksen]

Papir, komm. til SKS 27, 160,25: hørte ham i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 163,13: Stiftelser for ...]

Papir 248, SKS 27, 172

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 283

Papir, komm. til SKS 27, 172,10: Studenterforeningen]

Papir 254, SKS 27, 189

Papir, tekstredegørelse

Papir, komm. til SKS 27, 189,4: Foredrag, holdt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 189,8: endnu henhørende ...]

Papir, komm. til SKS 27, 189,22: nyligen et andet ...]

Papir, komm. til SKS 27, 191,30: Hr. Ostermann]

Papir, komm. til SKS 27, 586,20: jeg er ogsaa spilt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 201,8: Secretair Fabricius]

Brev, komm. til SKS 28, 305,17: har været saa ...]

·Studenterforeningens Bibliothek

Not2:2.c

·Studiestræde

NB2, komm. til SKS 20, 238,17: hos Biskop Mynster]   +

·Stuttgard

Papir 592, SKS 28, 528

·Stuttgart

BI, Bibliografi   +

EE1, komm. til SKS 2, 33,31: en »fahrende ...]

EE1, komm. til SKS 2, 41,10: yppig qvindelig ...]

EE1, komm. til SKS 2, 48,2: betragter Alt ...]

EE1, komm. til SKS 2, 64,31: Goethes Faust]

EE1, komm. til SKS 2, 78,3: Mozarts Don Juan er ...]

EE1, komm. til SKS 2, 93,10: Don Qvixote]

EE1, komm. til SKS 2, 95,23: vordende ...]

EE1, komm. til SKS 2, 97,5: de skummende ...]

EE1, komm. til SKS 2, 110,1: Byron]

EE1, komm. til SKS 2, 154,15: Robert le diable ...]

EE1, komm. til SKS 2, 353,18: Schillers Gedichte]

EE1, komm. til SKS 2, 410,18: Schehersad ... ved ...]

EE2, komm. til SKS 3, 29,5: Goethe ... i Aandens ...]

EE2, komm. til SKS 3, 31,5: Byron ... Ægteskab ...]

EE2, komm. til SKS 3, 49,13: Eros ... at gjøre ...]

EE2, komm. til SKS 3, 107,35: en Gemse-Jæger ...]

EE2, komm. til SKS 3, 108,2: Væggene ...]

EE2, komm. til SKS 3, 201,6: hiin Qvinde, der ...]

EE2, komm. til SKS 3, 273,34: Harun al Raschid]

G, komm. til SKS 4, 8,2: Flavius Philostratus ...]

G, komm. til SKS 4, 18,25: Som Prometheus ...]

G, komm. til SKS 4, 23,4: ging ihm über]

G, komm. til SKS 4, 31,32: Røvercapitain]

G, komm. til SKS 4, 45,5: Justinus Kerner]

FB, komm. til SKS 4, 100,1: Was Tarquinius ...]

FB, komm. til SKS 4, 123,9: den, der har Ringen ...]

FB, komm. til SKS 4, 140,5: hiin Skjorte ...]

FB, komm. til SKS 4, 151,35: Staten betroer ...]

FB, komm. til SKS 4, 191,27: Vollmachtbrief zum ...]

FB, komm. til SKS 4, 196,6: Goethes Opfattelse ...]

FB, komm. til SKS 4, 198,30: Doctor-Attest]

FB, komm. til SKS 4, 199,33: ikke vide mere om ...]

PS, komm. til SKS 4, 240,24: Naar man planter ...]

PS, komm. til SKS 4, 246,17: Spinoza]

PS, komm. til SKS 4, 257,31: halb zog sie ... hin]

PS, komm. til SKS 4, 279,11: En Manifestations ...]

PS, komm. til SKS 4, 294,24: den af Apollonius ...]

PS, komm. til SKS 4, 302,18: hiin Barbeer i ...]

BA, komm. til SKS 4, 313,21: Atlas ... bære ...]

BA, komm. til SKS 4, 319,9: Constructionen]

BA, komm. til SKS 4, 345,33: Fristelsens ...]

BA, komm. til SKS 4, 381,33: det nyere Princip ...]

BA, komm. til SKS 4, 427,2: Alba]

BA, komm. til SKS 4, 428,28: Ringens Aander ...]

BA, komm. til SKS 4, 435,21: ikke forstod sig ...]

F, komm. til SKS 4, 479,21: hiin Barbeer ...]

F, komm. til SKS 4, 515,12: Menneskene ere ...]

F, komm. til SKS 4, 518,33: veritas est index ...]

4T43, komm. til SKS 5, 159,7: en fattig Kunst og ...]

3T44, komm. til SKS 5, 242,6: Der var en Tænker ...]

4T44, komm. til SKS 5, 376,26: den Færgemand, ...]

TTL, komm. til SKS 5, 399,32: Naar Skoven skuler ...]

SLV, komm. til SKS 6, 30,32: Mephistopheles blot ...]

SLV, komm. til SKS 6, 31,3: Kunde Mæcenas ikke ...]

SLV, komm. til SKS 6, 32,33: holdt Lampen i sin ...]

SLV, komm. til SKS 6, 75,32: skue i Bølgerne, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 173,5: Frater Taciturnus]

SLV, komm. til SKS 6, 303,9: Tarquinius ...]

SLV, komm. til SKS 6, 423,19: Fr. Schlegel har ...]

SLV, komm. til SKS 6, 446,2: ligesom man i ...]

AE, komm. til SKS 7, 10,19: Aristoteles siger ...]

AE, komm. til SKS 7, 118,5: man bekæmper de ...]

AE, komm. til SKS 7, 129,22: I Fabler og Eventyr ...]

AE, komm. til SKS 7, 131,22: die Weltgeschichte ...]

AE, komm. til SKS 7, 133,31: Som en ædel ...]

AE, komm. til SKS 7, 170,5: samme Paaskemorgen, ...]

AE, komm. til SKS 7, 180,6: en ...]

AE, komm. til SKS 7, 181,26: den har ...]

AE, komm. til SKS 7, 190,33: et enkelt Værk ...]

AE, komm. til SKS 7, 256,10: endog Hegel er ...]

AE, komm. til SKS 7, 333,27: hiin ...]

AE, komm. til SKS 7, 471,5: Vraggods fra ...]

AE, komm. til SKS 7, 495,11: Bølgepigernes]

LA, komm. til SKS 8, 62,10: som i Tusind og ...]

OTA, komm. til SKS 8, 198,7: »værre dog ...]

OTA, komm. til SKS 8, 335,12: sagt af en ædel ...]

KG, komm. til SKS 9, 84,24: som Luther ... sagde: ...]

KG, komm. til SKS 9, 356,27: ...]

CT, komm. til SKS 10, 109,8: nyd Livet, man ...]

CT, komm. til SKS 10, 209,2: den ædle Digter ...]

LF, komm. til SKS 11, 34,20: jeg kan ikke Andet, ...]

TSA, note

TSA, komm. til SKS 11, 106,16: »Wer von ...]

SD, komm. til SKS 11, 157,30: Veritas est index ...]

SD, komm. til SKS 11, 172,24: und rings umher ...]

SD, komm. til SKS 11, 237,15: »han kan ...]

IC, komm. til SKS 12, 145,31: kan det ikke ...]

IC, komm. til SKS 12, 177,8: med det samme Blik ...]

IC, komm. til SKS 12, 183,17: Historien er Dommen]

FV, komm. til SKS 13, 8,1: Wer glaubet, der ist ...]

Oi8, komm. til SKS 13, 351,1: Man lever kun een ...]

Oi8, komm. til SKS 13, 354,8: Et Sted i ...]

KM, komm. til SKS 14, 16,26: Gjæsterne i ...]

KKS, komm. til SKS 14, 102,81: »sanguis ...]

KKS, komm. til SKS 14, 105,77: de flygtige ...]

JC, komm. til SKS 15, 15,9: Spinoza de ...]

PMH, komm. til SKS 15, 74,36: I hele den ...]

BOA:IV.19

BOA, komm. til SKS 15, 113,1: 1001 Nat]

BOA, komm. til SKS 15, 127,28: Cæsar ...]

BOA, komm. til SKS 15, 152,9: en Mephistopheles]

BOA, komm. til SKS 15, 222,33: cfr. Evangelisches ...]

BOA, komm. til SKS 15, 234,35: Videnskaben ...]

BOA, komm. til SKS 15, 237,36: En fik Lampen]

BOA, komm. til SKS 15, 274,33: den hegelske ...]

SFV, komm. til SKS 16, 45,13: det Aristoteliske, ...]

SFV, komm. til SKS 16, 66,32: goethisk-hegelsk]

SFV, komm. til SKS 16, 102,11: Titanernes]

BN, komm. til SKS 16, 121,17: jeg hverken tør ...]

DS, komm. til SKS 16, 240,32: gjennem en ...]

AA, komm. til SKS 17, 19,25: Goethe har ladet ...]

AA, komm. til SKS 17, 22,22: den romerske Consul ...]

AA, komm. til SKS 17, 24,32: et Erkjendelsens ...]

AA, komm. til SKS 17, 29,4: den første Priis ...]

AA, komm. til SKS 17, 41,29: vistnok findes ...]

AA, komm. til SKS 17, 49,21: en lille Piece ...]

AA, komm. til SKS 17, 51,29: Goethes W. 8to ...]

AA, komm. til SKS 17, 52,1: Der arme Heinrich]

BB, komm. til SKS 17, 59,29: da nu dette ... et ...]

BB, komm. til SKS 17, 59m,1: Kommer Forfatteren ...]

BB, komm. til SKS 17, 76,31: Göethes]

BB, komm. til SKS 17, 76,33: berigede med ...]

BB, komm. til SKS 17, 91m,2: i Lenaus Faust, ...]

BB, komm. til SKS 17, 117,26: cfr. et Kobber]

BB, komm. til SKS 17, 121,29: ein fliegendes ...]

BB, komm. til SKS 17, 133,28: G: Phizer i hans ...]

BB, komm. til SKS 17, 135m,41: Kerner eine ...]

CC, komm. til SKS 17, 199,35: denne Talen om, at ...]

DD:6.e

DD, komm. til SKS 17, 218m,14: W. Scott ...]

DD, komm. til SKS 17, 225m,19: Jean Poul]

DD, komm. til SKS 17, 227,32: hans Dichtungen]

DD, komm. til SKS 17, 228,16: Efterretninger aus ...]

DD, komm. til SKS 17, 244,9: naar jeg i Lenaus ...]

DD, komm. til SKS 17, 248,19: Nihil est in ...]

EE, komm. til SKS 18, 18,6: »römische ...]

EE, komm. til SKS 18, 36,12: den skjønne ...]

EE, komm. til SKS 18, 36m,3: J. Paul]

EE, komm. til SKS 18, 54,8: de hellige Høns ...]

EE, komm. til SKS 18, 55,6: quodlibetarius]

EE, komm. til SKS 18, 58,6: tendo Achillis]

FF, komm. til SKS 18, 75,2: Hvori ligger ...]

FF, komm. til SKS 18, 78,27: Faust fE omvende ...]

FF, komm. til SKS 18, 82,22: spørger Robert ...]

FF, komm. til SKS 18, 83,16: Lenau i sin ...]

FF, komm. til SKS 18, 83,19: har Marthensen ei ...]

FF, komm. til SKS 18, 87,10: Oberst v. Plessen ...]

FF, komm. til SKS 18, 90,16: den absolute ...]

FF, komm. til SKS 18, 100,1: Ridder af den ...]

FF, komm. til SKS 18, 108,1: Dialog i Lucian ...]

HH, komm. til SKS 18, 125,12: Foryngelses-Drik]

JJ, tekstredegørelse, SKS K18, 222

JJ, komm. til SKS 18, 146,27: ...]

JJ, komm. til SKS 18, 149,17: Philostratus Leben ...]

JJ, komm. til SKS 18, 151,1: Philostratus ... p. ...]

JJ, komm. til SKS 18, 201,32: Spinoza ...]

JJ, komm. til SKS 18, 220,20: Goethe (...) i aus ...]

JJ, komm. til SKS 18, 228,23: Shelley ...]

JJ, komm. til SKS 18, 232,3: den Plads, som ...]

JJ, komm. til SKS 18, 249,1: det socratiske Ord ...]

JJ, komm. til SKS 18, 268,3: Luther blev ...]

JJ, komm. til SKS 18, 292,17: Construktionens ...]

JJ, komm. til SKS 18, 296,1: Wer Jemanden lobt ...]

KK:9, SKS 18, 373

KK, komm. til SKS 18, 386,37: credam ut ...]

Not1, komm. til SKS 19, 9m,9: Bockshammer]

Not1, komm. til SKS 19, 32,17: Storr]

Not1, komm. til SKS 19, 84,13: om Begrebet ...]

Not2:2, SKS 19, 92

Not2, komm. til SKS 19, 91,18: Schriften über ...]

Not2, komm. til SKS 19, 91,33: L. B. (Bechstein) ...]

Not2, komm. til SKS 19, 93,14: Schleiermachers ...]

Not3:4, SKS 19, 100

Not3, komm. til SKS 19, 100,1: Goethes Werke, 18 ...]

Not3, komm. til SKS 19, 106,32: Han begynder med ...]

Not4, komm. til SKS 19, 127,5: saaledes er ogsaa ...]

Not6, komm. til SKS 19, 196,3: Goethe (...) er sig ...]

Not7, komm. til SKS 19, 209,16: En reisende ...]

Not7, komm. til SKS 19, 213,1: Naar man læser ...]

Not9, komm. til SKS 19, 249,7: Spinoza selv ...]

Not9, komm. til SKS 19, 254,18: Strauss antager den]

Not9, komm. til SKS 19, 255,31: eine Thatsache des ...]

Not9, komm. til SKS 19, 255,35: Schelling meente ...]

Not11, komm. til SKS 19, 305,4: han vilde betragtes ...]

Not11, Kommentarer

Not12, komm. til SKS 19, 376,1: En Bemærkning ...]

Not13, komm. til SKS 19, 386m,25: Ogsaa hos Spinoza ...]

Not15, komm. til SKS 19, 442,33: Goethes ...]

NB, komm. til SKS 20, 28,13: Ligesom Ræven ...]

NB, komm. til SKS 20, 28,34: Goethe ... i aus ...]

NB, komm. til SKS 20, 42,2: Frater Taciturnus]

NB, komm. til SKS 20, 107,15: den ypperlige Idee ...]

NB, komm. til SKS 20, 111,7: Moritz Carriere ...]

NB, komm. til SKS 20, 116,14: skriver Molbeck ...]

NB, komm. til SKS 20, 124m,6: Goethe: Nicht ...]

NB2, komm. til SKS 20, 137,14: ...]

NB2, komm. til SKS 20, 142,10: »Wem Leid ...]

NB2, komm. til SKS 20, 159,36: »Jeg kan ...]

NB2, komm. til SKS 20, 187,6: Et strengere ...]

NB2, komm. til SKS 20, 217,15: cfr Spinoza ...]

NB3, komm. til SKS 20, 266,16: Mephistopheles]

NB4, komm. til SKS 20, 288,9: Anlæget til 1001 ...]

NB4, komm. til SKS 20, 306,26: Don Quixote]

NB4, komm. til SKS 20, 326,10: Paa Dit Ord o ...]

NB5, komm. til SKS 20, 371,24: I 1001 Nat (...) i ...]

NB5, komm. til SKS 20, 380,19: Plutarchs moralske ...]

NB5, komm. til SKS 20, 384,28: bevægede Himlen ...]

NB5, komm. til SKS 20, 407,9: Goethe i aus meinem ...]

NB5, komm. til SKS 20, 410,1: Luther (...) sagde ...]

NB6, komm. til SKS 21, 64,2: det Ord af Thales ...]

NB7, komm. til SKS 21, 76,22: ...]

NB7, komm. til SKS 21, 95,5: Det Ord af ...]

NB7, komm. til SKS 21, 112,28: hiint Eventyr i ...]

NB7, komm. til SKS 21, 131,11: Socrates Ord ...]

NB8, komm. til SKS 21, 160,15: det Ord, jeg saa ...]

NB8, komm. til SKS 21, 180,25: Jeg kan det (...) ...]

NB8, komm. til SKS 21, 183,13: Goethes Ord: ...]

NB9, komm. til SKS 21, 229,6: æterno modo]

NB9, komm. til SKS 21, 240,21: jeg kan det ikke ...]

NB10, komm. til SKS 21, 281,4: Et østerlandsk ...]

NB10, komm. til SKS 21, 283m,1: Goethe ...]

NB10, komm. til SKS 21, 308,30: jeg kan det ikke ...]

NB11, komm. til SKS 22, 35,24: Ikke mere end Mag. ...]

NB11, komm. til SKS 22, 64,34: at jeg ikke kan ...]

NB11, komm. til SKS 22, 83,17: Som jeg saa tidt ...]

NB11, komm. til SKS 22, 114,18: Senecas Skrift de ...]

NB12, komm. til SKS 22, 199,14: Don Quixote]

NB12, komm. til SKS 22, 206,25: den moderne ...]

NB14, komm. til SKS 22, 380,34: Goethe og Mynster]

NB14, komm. til SKS 22, 395,17: han udsatte sig ...]

NB14, komm. til SKS 22, 435,1: Spinoza (...) ...]

NB15, komm. til SKS 23, 23,33: Jeg har i en ...]

NB15, komm. til SKS 23, 36,11: Luther sagde: Gud ...]

NB15, komm. til SKS 23, 38,1: hiin afskyelige ...]

NB15, komm. til SKS 23, 58,12: det Spinozistiske]

NB15, komm. til SKS 23, 75,12: Den yngre Fichte ...]

NB15, komm. til SKS 23, 91,1: Goethe]

NB16, komm. til SKS 23, 104,7: Julius Müller ...]

NB17, komm. til SKS 23, 238,7: jeg igaar ell. ...]

NB17, komm. til SKS 23, 249,36: At sige: at han ...]

NB18, komm. til SKS 23, 257,36: Seneca ...]

NB18, komm. til SKS 23, 296,15: hvad der skal leve ...]

NB18, komm. til SKS 23, 323,21: den uhyre ...]

NB19, komm. til SKS 23, 332,14: hans ...]

NB19, komm. til SKS 23, 344m,11: Dette har ...]

NB20, komm. til SKS 23, 424,33: Lord Byron]

NB22:18, SKS 24, 115

NB23, komm. til SKS 24, 272,29: Jeg kan det ikke ...]

NB23, komm. til SKS 24, 296,11: Joh V. Andreä ...]

NB24, komm. til SKS 24, 378,27: det kunde ikke ...]

NB24, komm. til SKS 24, 425,32: Overtroen har ...]

NB25, komm. til SKS 24, 464,3: hvad baade Socrates ...]

NB25, komm. til SKS 24, 465,11: ja, mit Speck ...]

NB25, komm. til SKS 24, 473,22: Finnerne bede til ...]

NB25, komm. til SKS 24, 483,14: Ælian (i ...]

NB26, komm. til SKS 25, 34m,2: Seneca (de ira 3die ...]

NB26, komm. til SKS 25, 41,4: Goethe]

NB26, komm. til SKS 25, 66,21: jeg kan det ikke ...]

NB26, komm. til SKS 25, 83,4: Aristoteles i ...]

NB27, komm. til SKS 25, 133,11: Luther da Lynet ...]

NB27, komm. til SKS 25, 189,13: I Pascals Leben ...]

NB27, komm. til SKS 25, 197,11: han kan, han ...]

NB29, komm. til SKS 25, 314,30: Et Vers af Goethe ...]

NB30, komm. til SKS 25, 403,22: Goethe]

NB30, komm. til SKS 25, 432,35: Aristoteles ...]

NB31, komm. til SKS 26, 54,8: vergebliche Mühe]

NB32, komm. til SKS 26, 121,32: hvad han selv ...]

NB32, komm. til SKS 26, 155,7: Pascal siger ...]

NB32, komm. til SKS 26, 165,20: Goethe]

NB32, komm. til SKS 26, 218,2: Sanguis martyrum ...]

NB33, komm. til SKS 26, 262,37: Dr. Rudelbachs ...]

NB34, komm. til SKS 26, 348m,2: Prindsessen i 1001 ...]

NB34, komm. til SKS 26, 355,25: fordi det ikke kan ...]

NB36, komm. til SKS 26, 426,14: L.s Formel: jeg ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 68

Papir, komm. til SKS 27, 31,8: gjentaget nemlig ved ...]

Papir, komm. til SKS 27, 64,13: Fraregnet, at denne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 99,18: som Tutti Frutti et ...]

Papir, komm. til SKS 27, 110,1: hans Faust]

Papir 246

Papir, komm. til SKS 27, 122,23: Goethes Egmont (5. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 127,29: Herder fE i et ...]

Papir, komm. til SKS 27, 132,33: »Schwab ...]

Papir, komm. til SKS 27, 137,23: det Christ. hell. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 146,17: Stedet hos Goethe ...]

Papir, komm. til SKS 27, 148,10: Lord Byrons ...]

Papir, komm. til SKS 27, 154,6: Livet ende med at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 155,35: »die ...]

Papir, komm. til SKS 27, 161,30: Schiller ...]

Papir, komm. til SKS 27, 165,14: Et glt. Sagn, at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,17: Martensen har ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,27: de vigtigste ...]

Papir, komm. til SKS 27, 172,23: hans F:]

Papir, komm. til SKS 27, 172,35: hvad Forf: ikke ...]

Papir, komm. til SKS 27, 185,20: Tydskland har sin ...]

Papir, komm. til SKS 27, 192,37: Det øvrige ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 486

Papir, komm. til SKS 27, 207,5: Man maae, som Fr. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 208,18: Faust]

Papir, komm. til SKS 27, 262,7: so reit' ich ...]

Papir, komm. til SKS 27, 264,19: forliebt ligesom ...]

Papir, komm. til SKS 27, 276,22: den msklige Gang ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 659

Papir, komm. til SKS 27, 291,2: Halb Kinderspiele ...]

Papir, komm. til SKS 27, 291,11: ».. So ...]

Papir, komm. til SKS 27, 325m,3: Aristoteles ...]

Papir, komm. til SKS 27, 340,3: mit Exemplar af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 385,1: et andet Stykke ...]

Papir, komm. til SKS 27, 490,23: en Schehersad (i ...]

Papir 592, SKS 28, 527

Brev, Introduktion, SKS K28, 17

Brev, komm. til SKS 28, 102,15: det danske Sprogs ...]

Brev, komm. til SKS 28, 102,22: med en tjenende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 134,1: »wie des ...]

Brev, komm. til SKS 28, 141,21: paa et ...]

Brev, komm. til SKS 28, 217,8: Kjærlighedens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 239,8: Jupiter forvandlede ...]

Brev, komm. til SKS 28, 242,2: I 1001 Nat ...]

Brev, komm. til SKS 28, 300,12: »aus meinem ...]

Brev, komm. til SKS 28, 349,13: indeholder netop ...]

Brev, komm. til SKS 28, 391,25: »In des ...]

Brev, komm. til SKS 28, 463,8: jeg kan det ikke ...]

Brev, komm. til SKS 28, 470,2: byronsk]

Brev, komm. til SKS 28, 471,3: Goethe som i sine ...]

Brev, komm. til SKS 28, 471,14: Zwei Eimer sieht ...]

·Styx

EE1, komm. til SKS 2, 196,29: Charon]   +

·Størrestræde

NB, komm. til SKS 20, 36,18: min Læge]   +

·Støvringgaards Kloster

Not6:16

·Suensonsgade

EE1, komm. til SKS 2, 327,16: Det er et ...]

·Suhmsgade

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 233

·Suhmsminde

Brev , SKS 28, 481   +

·Sukkenes Bro

LP, »Om Andersen som Romandigter«, SKS 1, 22   +

·Sulzbach

PS, komm. til SKS 4, 243,24: vor theocentriske ...]   +

·Sumatra

Papir 216

·Svaneapoteket

JJ, komm. til SKS 18, 244,13: Hr Hagen]

·Svendborg

OiA, komm. til SKS 15, 7,13: den ...]   +

·Svendborg Sund

Brev, komm. til SKS 28, 322,20: Svendborg]

·Sverige

EE2, komm. til SKS 3, 41,1: paa Bloksbjerget]   +

EE2, komm. til SKS 3, 120,24: Handelens og ...]

SLV, komm. til SKS 6, 41,30: naar der er Cholera, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 66,20: Caperen]

SLV, komm. til SKS 6, 178,29: Syvaarskrigen]

SLV, komm. til SKS 6, 216,3: Systemets ...]

LA, komm. til SKS 8, 52,24: Extremerne]

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78

OL, komm. til SKS 14, 29,35: en Trediveaars-Krig]

DBD, komm. til SKS 14, 129,13: var indleveret til ...]

DS, komm. til SKS 16, 248,19: Cholera]

AA:8

AA, tekstredegørelse, SKS K17, 19

AA, komm. til SKS 17, 11,31: Odins-Høi]

BB, komm. til SKS 17, 83,19: En Charakter ... al ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,28: hiint Par ...]

JJ, komm. til SKS 18, 177,5: London]

NB2, komm. til SKS 20, 147,36: Cholera blev ...]

NB2, komm. til SKS 20, 155,7: sætte et lige ...]

NB2, komm. til SKS 20, 176,16: nu vover man ...]

NB2, komm. til SKS 20, 235,24: F. Fenger, som nu ...]

NB10, komm. til SKS 21, 329,22: den svenske ...]

NB11, komm. til SKS 22, 47,4: En Pige bliver ...]

NB12, komm. til SKS 22, 209,9: Martensen, der har ...]

NB16, komm. til SKS 23, 109,1: Scenerne paa ...]

NB18, komm. til SKS 23, 289,39: hvad ogsaa ...]

NB20, komm. til SKS 23, 411,11: naar Martensen ...]

NB20, komm. til SKS 23, 448,27: som det gik ...]

NB26, komm. til SKS 25, 43,29: Cholera]

NB30, komm. til SKS 25, 424,14: at spærre af ...]

NB32, komm. til SKS 26, 123,7: Choleras]

NB32, komm. til SKS 26, 137,6: naar Morten ...]

NB34, komm. til SKS 26, 326,21: som Jøden hos ...]

Papir 1:1, SKS 27, 10

Papir, komm. til SKS 27, 110,17: Bloksbjerg]

Papir, komm. til SKS 27, 160,24: Lemmings]

Papir, komm. til SKS 27, 163,11: engelske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 192,31: da Cholera var ...]

Brev, komm. til SKS 28, 143,4: hele Verden sad paa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 356,27: dette Ord af ...]

Brev 274 til Kolderup-Rosenvinge, ...

Brev , SKS 28, 427

Brev 310 til Bremer, Fredrika

·Svinningegaard

Brev, komm. til SKS 28, 481,28: Petronella v Ross]

·Svold

EE1, komm. til SKS 2, 267,13: der brast Norges ...]   +

·Sværtegade

Brev, komm. til SKS 28, 481,19: Steens Forlag]

·Swinemünde

JJ, komm. til SKS 18, 244,6: Den eneste brugbare ...]

·Sydamerika

EE2, komm. til SKS 3, 139,10: den Stamme ...]   +

·Sydeuropa

EE1, komm. til SKS 2, 214,25: hiin evige Jøde]   +

·Sydfrankrig

BA, komm. til SKS 4, 367,28: Languedoc]   +

·Sydfyn

Brev, komm. til SKS 28, 355,3: Pastor Ibsen]

·Sydgallien

AA, komm. til SKS 17, 33,36: den semipelagianske ...]   +

·Syditalien

G, komm. til SKS 4, 9,1: Eleaterne]   +

·Sydrusland

BA, komm. til SKS 4, 419,8: skythiske Horder]

·Sydsjælland

JJ, komm. til SKS 18, 275,9: Peter Rørdam]   +

·Sydspanien

EE, komm. til SKS 18, 46,25: som Guadalquibir ...]   +

·Syrakus

EE1, komm. til SKS 2, 180,22: hiin Viismand ...]   +

EE1, komm. til SKS 2, 421,20: den bekjendte Strid ...]

G, komm. til SKS 4, 57,5: dette archimediske ...]

FB, komm. til SKS 4, 144,20: see Sværdet ...]

PS, »Forord«, SKS 4, 215

PS, komm. til SKS 4, 215,22: Archimedes]

BA, komm. til SKS 4, 330,24: lidet forstyrre som ...]

SLV, komm. til SKS 6, 111,1: svæver Pligtens ...]

SLV, komm. til SKS 6, 113,20: rende ...]

SLV, komm. til SKS 6, 441,29: som Archimedes sad ...]

AE, komm. til SKS 7, 67,14: archimediske Punkt]

AE, komm. til SKS 7, 308,2: Da en græsk ...]

AE, komm. til SKS 7, 311,30: Da Dion gik ombord ...]

LA, komm. til SKS 8, 64,15: Den nøgne ...]

OTA, komm. til SKS 8, 336,26: Den snilde Hedning ...]

KG, komm. til SKS 9, 138,29: et Punkt udenfor ...]

CT, komm. til SKS 10, 156,31: hiin ...]

FP, komm. til SKS 14, 24,15: Dionysius-Øre]

KKS, komm. til SKS 14, 107,23: Archimedes (...) ...]

JC, komm. til SKS 15, 26,26: Dions Begeistring, ...]

JC, komm. til SKS 15, 44,3: Archimedes]

BOA, »Capitel IV § 4«, SKS 15, 267

BOA, komm. til SKS 15, 127,8: med Sværdet over ...]

BOA, komm. til SKS 15, 136,9: hiint archimediske ...]

BOA, komm. til SKS 15, 267,19: det at have gjort ...]

BN, komm. til SKS 16, 117,3: Med Sværdet over ...]

AA, komm. til SKS 17, 15,5: hiin store Philosoph ...]

DD:161.a

DD, komm. til SKS 17, 265,17: Dionysius]

DD, komm. til SKS 17, 266m,3: Archimedes]

DD, komm. til SKS 17, 288,35: den nyere ...]

JJ, komm. til SKS 18, 150,6: Saaledes bør man ...]

JJ, komm. til SKS 18, 220,29: Archimedes (...) ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,31: archimediske Punkt]

NB, komm. til SKS 20, 108,4: det archimediske ...]

NB2, komm. til SKS 20, 209,39: bevæger Himmel ...]

NB5, komm. til SKS 20, 416,16: Det archimediske ...]

NB16, komm. til SKS 23, 136,32: »Punktet ...]

NB17, komm. til SKS 23, 181m,2: ogsaa p. 38, 39, ...]

NB20, komm. til SKS 23, 482,30: Punktet udenfor ...]

NB25, komm. til SKS 24, 504,24: Forfølgelsens ...]

NB26, komm. til SKS 25, 32,20: ikke Sværdet der ...]

NB31, komm. til SKS 26, 95,12: Archimedes saa ...]

NB34, komm. til SKS 26, 315m,4: Punktet udenfor ...]

NB35, komm. til SKS 26, 383,25: Man taler om det ...]

Papir, komm. til SKS 27, 117,6: hiint archimediske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 164,24: Pythagoras, under ...]

Brev, komm. til SKS 28, 143,8: det rette Punkt ...]

·Syrien

AE, komm. til SKS 7, 85,30: Lucian lader i ...]   +

·Syvstjernen

SLV, komm. til SKS 6, 23,24: Der ligger i ...]   +

·Sæby

Brev, komm. til SKS 28, 396,26: baade min Tjener ...]

·Sæby

Brev, komm. til SKS 28, 79,19: Stud: theol: Lind]

·Sædding

2T43, komm. til SKS 5, 11,1: Afdøde Michael ...]   +

3T43, komm. til SKS 5, 61,1: Afdøde Michael ...]

4T43, komm. til SKS 5, 111,1: Afdøde Michael ...]

3T44, komm. til SKS 5, 229,1: Afdøde Michael ...]

4T44, komm. til SKS 5, 287,1: Afdøde Michael ...]

TTL, komm. til SKS 5, 387,1: Mindet om ...]

JJ, komm. til SKS 18, 179,2: forfærdelige ...]

Not6:17

Not6:24

Not6:26, SKS 19, 201

Not6:32

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 244

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 245

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 246

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 247

Not6, komm. til SKS 19, 191,1: Jyllandsrejsen]

Not6, komm. til SKS 19, 196,23: Jeg havde tænkt ...]

Not6, komm. til SKS 19, 196,27: det fattigste Sogn ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,20: Jeg sidder her ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,22: Jeg kan aldrig ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,25: Sæding ...]

Not6, komm. til SKS 19, 201,1: Man fortæller ...]

Not6, komm. til SKS 19, 201,25: I Aarhuus ...]

Not6, komm. til SKS 19, 202,1: i 3 Dage ...]

Not6, komm. til SKS 19, 202,10: Degnen ... min ...]

Not7, komm. til SKS 19, 207,8: her i disse fattige ...]

NB18, komm. til SKS 23, 272,26: Fader]

NB28, komm. til SKS 25, 262,18: min tungsindige ...]

NB29, komm. til SKS 25, 310,10: i min Faders ...]

Brev , SKS 28, 52

Brev , SKS 28, 53

Brev , SKS 28, 54

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 41

Brev, komm. til SKS 28, 16,31: min Fætter og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 51,6: min kjære, nu ...]

Brev, komm. til SKS 28, 51,9: min Mand]

Brev, komm. til SKS 28, 51,29: Min sidste Brev til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 52,7: Else Peders Datter]

Brev, komm. til SKS 28, 52,8: Sedding Kierkegaard]

Brev, komm. til SKS 28, 52,21: Diers (...) Bræv]

Brev, komm. til SKS 28, 52,22: Djers Ræjese]

Brev, komm. til SKS 28, 54,18: den Gave jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 56,11: min Sal. afdøde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 331,15: Anders]

·Sædding Kirke

EOT, komm. til SKS 12, 261,5: Den 12te December ...]   +

·Sædding Kirkegård

Not6:24

·Sædding Sogn

Not6:26, SKS 19, 201   +

·Søborg

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 175   +

·Søborg Kanal

AA, komm. til SKS 17, 13,32: Kroen]

·Søborg Kirke

AA, komm. til SKS 17, 17,20: Kirken ... ikke en ...]   +

·Søborg kirkegård

AA, komm. til SKS 17, 17,29: en Gravskrift over ...]

·Søborg Slot

AA, komm. til SKS 17, 16,30: Pastor Lyngbyes ...]   +

·Søborg Slotskapel

AA, komm. til SKS 17, 17,24: Slotspræster]

·Søborg Slotsruin

SLV, komm. til SKS 6, 175,12: Helsingøer]

·Søborg Sø

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 175   +

·Søeborg Slot

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 175

·Søetatens Hospital

SLV, komm. til SKS 6, 328,22: Invalidernes ...]   +

·Søllerød

Papir, komm. til SKS 27, 135,23: den vilde Jagt ...]   +

·Søllerød sogn

Brev, komm. til SKS 28, 481,21: Suhms-Minde i ...]

·Sønder Vilstrup

JJ, komm. til SKS 18, 280,10: sinne, sinne]   +

·Sønder-Vilstrup

Brev , SKS 28, 307

·Sønderborg

Brev, komm. til SKS 28, 94,1: hverken dansk eller ...]   +

·Sønderborg Slot

AA, komm. til SKS 17, 17,29: en Gravskrift over ...]

·Sønderjylland

EE1, komm. til SKS 2, 36,23: ynkværdige som ...]   +

·Sønderlandsgade

Not6, komm. til SKS 19, 200,5: Fell, der har ...]

·Sønderomme

NB4, komm. til SKS 20, 332,11: Birckedahl]   +

·Sørø

Brev, komm. til SKS 28, 178,10: Capellaniet i ...]