S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Wad-al-kebir, se Guadalquibir

 

·Wadi-Ana, se Guadiana

 

·Waisenhaus Kirche

NB15, komm. til SKS 23, 39,8: sagt af Lavater ...]

·Waltershausen

Papir 1:1, SKS 27, 18

·Wandsbeck

LA, komm. til SKS 8, 98,15: som Claudius i et ...]   +

·Wartburg

Papir 1:1, SKS 27, 18   +

·Waterloo, se Belgien

 

·Weichsel

SLV, komm. til SKS 6, 66,28: i det hedenske ...]

·Weimar

EE2, komm. til SKS 3, 161,34: den Fortryllede ...]   +

·Wendelstein

Papir, komm. til SKS 27, 17,39: pag. 268. Man ...]

·Werra

Papir, komm. til SKS 27, 18,15: pag. 272. Da L. ...]

·Westphalen

CC, komm. til SKS 17, 200,5: hiin bekjendte ...]   +

·Wien

EE1, komm. til SKS 2, 17,2: det Interessantes ...]   +

EE1, komm. til SKS 2, 108,31: Musæus 's]

EE1, komm. til SKS 2, 109,19: Ballet]

EE2, komm. til SKS 3, 37,27: Musæus ... at ...]

G, komm. til SKS 4, 30,5: der Talismann]

G, komm. til SKS 4, 38,2: Beckmann]

FB, komm. til SKS 4, 173,4: det Interessante]

BA, komm. til SKS 4, 373,3: et Eventyr ... om ...]

SLV, komm. til SKS 6, 40,30: som Adam valgte Eva, ...]

IC, komm. til SKS 12, 180,7: Eet er sandt i ...]

AA, komm. til SKS 17, 15,39: Folk, der komme ...]

AA, komm. til SKS 17, 30,36: den scolastiske ...]

AA, komm. til SKS 17, 41,32: Theorie om ...]

AA, komm. til SKS 17, 42,20: hvorfor Gud skabte ...]

AA, komm. til SKS 17, 49,21: en lille Piece ...]

BB, komm. til SKS 17, 62m,8: Observations sur la ...]

BB, komm. til SKS 17, 67m,8: Schlegel ...]

CC, komm. til SKS 17, 203,40: nægter man ...]

DD, komm. til SKS 17, 229,20: under Læren om ...]

EE, komm. til SKS 18, 11,18: die juste-melieu ...]

EE, komm. til SKS 18, 12,16: Lavaters ...]

EE, komm. til SKS 18, 13,20: Englenes Fald ...]

EE, komm. til SKS 18, 17,24: Individualitæt]

FF, komm. til SKS 18, 75,2: Hvori ligger ...]

FF, komm. til SKS 18, 83,19: har Marthensen ei ...]

Not2:2, SKS 19, 92

Not2, komm. til SKS 19, 92,29: Dr. Fausts Mantel ...]

Not2, komm. til SKS 19, 92,33: Faust Oper in vier ...]

Not3, komm. til SKS 19, 99,14: en i sin Tid ...]

Not3, komm. til SKS 19, 110,17: Det heed nok ...]

Not8:42

Not10, komm. til SKS 19, 287,24: interessant]

Not13, komm. til SKS 19, 385,18: Jesuiten Friedrich ...]

NB2, komm. til SKS 20, 178,23: En Geistlig ...]

NB5, komm. til SKS 20, 415,8: Raphael, hans ...]

NB9, komm. til SKS 21, 207,5: Robert Blum ... i ...]

NB10, komm. til SKS 21, 369,28: Zacharias Werner ...]

NB12, komm. til SKS 22, 192,13: Zacharias Werner ...]

NB13, komm. til SKS 22, 276,8: Zacharias Werner ...]

NB16, komm. til SKS 23, 111,19: med Haan næsten ...]

NB20, komm. til SKS 23, 481,12: uforlignelige ...]

NB23, komm. til SKS 24, 309,12: bøhmiske eller ...]

NB24, komm. til SKS 24, 341,2: Den Historie af ...]

NB25, komm. til SKS 24, 486m,11: ogsaa skrevet ...]

NB26, komm. til SKS 25, 35,10: cfr. den lille ...]

NB27:79

NB27, komm. til SKS 25, 193,34: Feuchtersleben: ...]

NB29, komm. til SKS 25, 373,14: ...]

NB29, komm. til SKS 25, 377,12: Bournonville ...]

NB31, komm. til SKS 26, 89,5: kommet nogen ...]

NB32, komm. til SKS 26, 141,29: Jødedommen ...]

NB32, komm. til SKS 26, 179m,1: Abraham a St. ...]

NB32, komm. til SKS 26, 193,29: Rotschild'er]

Papir, komm. til SKS 27, 113,20: cfr Gynther II. p ...]

Papir, komm. til SKS 27, 141,15: den indiske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 155,23: cfr ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,17: Martensen har ...]

Papir, komm. til SKS 27, 173m,17: hvad Schlegel ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,29: Fra nu af bliver ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,28: Tscherning reiser]

Papir, komm. til SKS 27, 595,23: Hertugen ...]

Brev , SKS 28, 152

Brev, komm. til SKS 28, 152,29: Demoiselle ...]

·Wiesbaden

Not12, tekstredegørelse, SKS K19, 506

·Winterthur

BA, komm. til SKS 4, 420,14: det physiognomiske ...]   +

·Wismar

Not1, komm. til SKS 19, 69m,28: Wigandt]

·Wittenberg

PS, komm. til SKS 4, 257,14: den sjette af Luther]   +

BA, komm. til SKS 4, 454,18: som selv Luther ...]

AE, komm. til SKS 7, 33,35: Luthers Forkastelse ...]

LA, komm. til SKS 8, 85,12: bebude og varsle en ...]

OTA, komm. til SKS 8, 156,18: har han handlet ...]

OTA, komm. til SKS 8, 367,23: Luther ... neppe ...]

KG, komm. til SKS 9, 21,23: Luther skal have ...]

KG, komm. til SKS 9, 84,24: som Luther ... sagde: ...]

IC, komm. til SKS 12, 80,11: hvilket Luther Alt ...]

FV, komm. til SKS 13, 24,37: Luther]

TS, komm. til SKS 13, 45,10: Morten Luther]

KM, komm. til SKS 14, 16,7: Luther]

YDR, komm. til SKS 14, 111,8: 121) Det er det ...]

YDR, komm. til SKS 14, 115,36: Luthers ...]

DBD, komm. til SKS 14, 129,45: saaledes vilde ...]

ET, komm. til SKS 14, 169,4: Luther, Du havde 95 ...]

BOA, komm. til SKS 15, 133,12: Verden bliver, som ...]

DS, komm. til SKS 16, 218,14: Luther ...]

DS, komm. til SKS 16, 239,16: Da fremtræder ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 405,27: den uhyre ...]

AA, komm. til SKS 17, 52,30: Luther]

CC, komm. til SKS 17, 202,8: Luther gjenvandt ...]

DD, komm. til SKS 17, 236,2: Luthers Tischreden]

FF, komm. til SKS 18, 79,27: Pastor Stiefel ...]

JJ, komm. til SKS 18, 181,5: Dersom man ved at ...]

JJ, komm. til SKS 18, 267,14: Luther]

KK, komm. til SKS 18, 346,19: Kirkens politiske ...]

KK, komm. til SKS 18, 357,36: p. 262 fl. den ...]

Not1, komm. til SKS 19, 9m,9: Bockshammer]

Not1, komm. til SKS 19, 32,17: Reinhardt]

Not1, komm. til SKS 19, 69,22: Synergismen ...]

Not1, komm. til SKS 19, 69m,27: Flaccius]

Not1, komm. til SKS 19, 77,34: 1537]

Not1, komm. til SKS 19, 84,21: Luther]

Not2:2, SKS 19, 90

Not2:2, SKS 19, 91

Not2, komm. til SKS 19, 90,8: Conrad Gesner]

Not2, komm. til SKS 19, 90,10: At han som Dreng ...]

Not2, komm. til SKS 19, 90,16: Wittenberg?]

Not2, komm. til SKS 19, 91,10: Neumann et C: C: ...]

Not7, komm. til SKS 19, 207,10: thi som Luther ...]

Not9, komm. til SKS 19, 256,12: Flaccius]

Not9, komm. til SKS 19, 256,30: Calov: fons caput ...]

Not9, komm. til SKS 19, 268,21: Scott i hans ...]

NB2, komm. til SKS 20, 232,11: Luther at gifte sig]

NB3, komm. til SKS 20, 247,20: Luther]

NB4, komm. til SKS 20, 315,12: at læse Luther ...]

NB5, komm. til SKS 20, 372m,1: Luther anfører ...]

NB6, komm. til SKS 21, 66,17: rigtigt af Luther ...]

NB7, komm. til SKS 21, 86m,9: cfr. Luthers ...]

NB8, komm. til SKS 21, 144,2: Bemærkning af ...]

NB8, komm. til SKS 21, 171,10: Luther giftede sig]

NB9, komm. til SKS 21, 204,4: en skjøn ...]

NB10, komm. til SKS 21, 260,21: Slutningen af ...]

NB11, komm. til SKS 22, 9,2: Luthers Prædiken ...]

NB11, komm. til SKS 22, 82,22: Saa kom Luther ...]

NB12, komm. til SKS 22, 148,11: Det er en god ...]

NB12, komm. til SKS 22, 241,28: Luther, da han ...]

NB13, komm. til SKS 22, 276,17: I Luthers ...]

NB14, komm. til SKS 22, 349,2: Det er en smuk ...]

NB15, komm. til SKS 23, 12,18: Luther siger ...]

NB16, komm. til SKS 23, 114,2: R. Rothe angriber ...]

NB16, komm. til SKS 23, 152,1: Luther]

NB17, komm. til SKS 23, 173,16: Dette er mere og ...]

NB18, komm. til SKS 23, 262,2: den Bemærkning ...]

NB19, komm. til SKS 23, 337,33: I sin Prædiken ...]

NB19, komm. til SKS 23, 369m,23: sit Ægteskab]

NB20, komm. til SKS 23, 398,19: Luther]

NB23, komm. til SKS 24, 209,3: I Prædikenen ...]

NB23, komm. til SKS 24, 217,14: Luthers Ægteskab]

NB23, komm. til SKS 24, 261,20: Luther opslog 95 ...]

NB23, komm. til SKS 24, 312,6: Richard Rothe i ...]

NB24, komm. til SKS 24, 342,23: Holberg siger ...]

NB24, komm. til SKS 24, 349,36: Luther]

NB24, komm. til SKS 24, 367,11: Luther – ...]

NB24, komm. til SKS 24, 377,33: da Luther paatalte ...]

NB24, komm. til SKS 24, 427,10: Luther (...) et ...]

NB25, komm. til SKS 24, 442,18: Luther siger ...]

NB26, komm. til SKS 25, 41,8: Luther]

NB27, komm. til SKS 25, 133,11: Luther da Lynet ...]

NB28, komm. til SKS 25, 219,7: Luther]

NB29, komm. til SKS 25, 303,29: Luther]

NB30, komm. til SKS 25, 399,22: Luther]

NB30, komm. til SKS 25, 400,26: hans Ægteskab]

NB31, komm. til SKS 26, 80,2: Luther]

NB32, komm. til SKS 26, 166,13: Luther]

NB33, komm. til SKS 26, 296,16: Luther]

NB34, komm. til SKS 26, 331,3: At Luther har ...]

NB35, komm. til SKS 26, 368,28: Luther]

NB36, komm. til SKS 26, 413,32: Luther]

Papir 1:1, SKS 27, 10

Papir 1:1, SKS 27, 11

Papir 1:1, SKS 27, 12

Papir 1:1, SKS 27, 13

Papir 1:1, SKS 27, 17

Papir 1:1, SKS 27, 19

Papir 1:1, SKS 27, 20

Papir, komm. til SKS 27, 9,4: pag 6. Carlstadt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 10,2: pag. 39. han ...]

Papir, komm. til SKS 27, 10,4: pag 40. 1508 ... ved ...]

Papir, komm. til SKS 27, 10,8: pag. 43. Da Staupitz ...]

Papir, komm. til SKS 27, 10,12: pag. 45. 1517 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 10,15: pag 47. Nogle ...]

Papir, komm. til SKS 27, 10,39: pag. 60. 61. ... de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 11,18: pag. 83. d. 8 Aug ...]

Papir, komm. til SKS 27, 12,1: pag. 97. d 30 Oct. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 12,12: pag. 99. Philip ...]

Papir, komm. til SKS 27, 12,15: pag. 100. Studerede ...]

Papir, komm. til SKS 27, 12,20: pag. 107. ... 1518 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 13,8: pag. 127 et 28. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 14,17: pag. 151. i Mai d. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 14,21: pag. 155. ... An ...]

Papir, komm. til SKS 27, 17,8: pag. 252. L. begav ...]

Papir, komm. til SKS 27, 18,35: pag. 286. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 19,15: pag. 298. ... han L: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 19,22: pag. 300. Nu ...]

Papir, komm. til SKS 27, 19,37: pag. 302. I Sachsen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 20,3: pag. 303. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 20,12: pag. 306. Karlstadt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 20,30: pag. 316. Churf: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 20,40: pag. 330. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 21,30: pag. 19. Fra Ch: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 23,33: d. 14 Martz ...]

Papir, komm. til SKS 27, 24,6: Confessionen blev ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,2: 1502 i Erfurt. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,2: 1522 – 1534]

Papir, komm. til SKS 27, 28,3: Melanchtoni loci ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,12: Poul Gerhard ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,7: den Forklaring, som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 106,16: med Hensyn til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 143,4: Luther]

Papir, komm. til SKS 27, 165,14: Et glt. Sagn, at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 219,12: Luther (...) siger ...]

Papir, komm. til SKS 27, 219,15: Den protest: K: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 234,1: Den Strids-Periode ...]

Papir, komm. til SKS 27, 481,3: Luther taler ... om ...]

Papir, komm. til SKS 27, 508,32: cfr. Luthers ...]

Papir, komm. til SKS 27, 558,28: Luther]

Papir, komm. til SKS 27, 558,29: den Gang var der ...]

·Wolfenbüttel

AE, komm. til SKS 7, 66,21: Lessing i Qvalitet ...]   +

·Worcester Cathedral

EE1, komm. til SKS 2, 213,1: etsteds i England ...]   +

·Worms

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 311   +

·Würtemberg

FF, komm. til SKS 18, 87,10: Oberst v. Plessen ...]   +

·Württembergske Palæ, Det

NB11, komm. til SKS 22, 116,4: Madvig]

·Würzburg

BA, komm. til SKS 4, 319,8: Schelling]   +