S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Zama

AE, note   +

·Zela

EE1, komm. til SKS 2, 86,28: veni – vidi ...]   +

·Zeustemplet

4T44, komm. til SKS 5, 322,22: at være hilset ...]

·Zimbabwe

AE, komm. til SKS 7, 140,14: Monomotapa]

·Zion

CC:10, SKS 17, 193   +

·Zoologisk Museum

AA, komm. til SKS 17, 17,15: Molluskernes]

·Zürich

EE1, komm. til SKS 2, 27,4: Phalaris's Oxe]   +

EE1, komm. til SKS 2, 29,12: Swift]

EE1, komm. til SKS 2, 137,6: ...]

G, komm. til SKS 4, 9,1: Diogenes]

G, komm. til SKS 4, 53,15: Lucian]

PS, komm. til SKS 4, 215,26: Da Corinth blev ...]

BA, komm. til SKS 4, 345,20: Usteris Udvikling ...]

SLV, komm. til SKS 6, 389,6: Gulivers Reise]

AE, komm. til SKS 7, 85,30: Lucian lader i ...]

IC, komm. til SKS 12, 247,18: Tyrannen fik ...]

AAS, komm. til SKS 14, 45,81: I Geled med ...]

PPM, komm. til SKS 14, 138,52: »nil beatum ...]

BOA, komm. til SKS 15, 253,28: Guellivers Reise]

BB, komm. til SKS 17, 74,27: Hvad den sidste ...]

DD, komm. til SKS 17, 257m,24: Corrodi ...]

FF, komm. til SKS 18, 107,28: ...]

JJ, komm. til SKS 18, 154,7: Da Amor ...]

JJ, komm. til SKS 18, 156m,1: Lucian i 2d B.]

Not1, komm. til SKS 19, 77,30: ratio fidei ad ...]

Not1, komm. til SKS 19, 77,31: confessio prior ...]

Not2, komm. til SKS 19, 90,8: Conrad Gesner]

Not9, komm. til SKS 19, 252,38: Friheden i Verdens ...]

NB2, komm. til SKS 20, 162,12: den Pinsel at ...]

NB5, komm. til SKS 20, 418,22: Augustinus]

NB10, komm. til SKS 21, 281,14: som naar Tyrannen ...]

NB15, komm. til SKS 23, 39,8: sagt af Lavater ...]

NB17, komm. til SKS 23, 244,3: Som hiint den ...]

NB23, komm. til SKS 24, 263,5: Origenes advarer ...]

NB23, komm. til SKS 24, 307,20: Jøden Trypho ...]

NB25, komm. til SKS 24, 448,26: at Guderne ... et ...]

NB25, komm. til SKS 24, 461,20: Amor og Psyche]

NB25, komm. til SKS 24, 468,27: a la Phalaris Oxe]

NB26, komm. til SKS 25, 27,5: den gamle ...]

NB28, komm. til SKS 25, 222,13: Böhringer p. ...]

NB29, komm. til SKS 25, 315,17: nil beatum nisi ...]

NB29, komm. til SKS 25, 363,32: hos de ældre ...]

NB30, komm. til SKS 25, 433,31: der er talet saa ...]

NB31, komm. til SKS 26, 31,5: Han argumenterer ...]

NB31, komm. til SKS 26, 38,17: de i Phalaris Oxe, ...]

NB32, komm. til SKS 26, 238,25: mit Exemplar af ...]

NB33, komm. til SKS 26, 293,25: etsteds hos ...]

Papir, komm. til SKS 27, 57,3: cfr. Usteri]

Papir, komm. til SKS 27, 77,27: Usteri pag. 265 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 146,5: »fliegendes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 220,20: Socinianerne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 551,3: Det første ...]

Papir, komm. til SKS 27, 645,23: Et Sted hos en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 82,10: min Conditor (...) ...]

·Zweibrücken

JJ, komm. til SKS 18, 147m,5: Arist. Ethik 3, 2]   +

·Zwickau

FQA, komm. til SKS 14, 10,32: fordum anerkjendte ...]   +

·Zwikau

Papir, komm. til SKS 27, 20,12: pag. 306. Karlstadt ...]   +