S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
NB: A new presentation of SKS has been planned in a collaboration between the Søren Kierkegaard Research Centre and the Royal Danish Library. Some is available already.
Bemærk: En ny visning af SKS er planlagt i et samarbejde mellem Søren Kierkegaard Forskningscenteret og Det Kgl. Bibliotek. En delmængde er allerede tilgængelig.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2013Andre udgaver
Version 1.8, 2013

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
Loading

Søg

 ·  Vejledning    


Søg efter: Resultater pr. side:

Find: mindst ét søgeord alle søgeord

Kategori:
  • Alle
  • Trykte skrifter
  • Utrykte skrifter
  • Journaler, notesbøger og papirer
  • Breve og dedikationer

  • Kommentarer
  • Vejledninger


Korttitel:   
Søgeresultater for: du mit hjertes herskerinde gjemt i mit brysts dybeste i alle kategorier

De følgende ord er på 'stoplisten' og er derfor ikke med i søgningen: "du", "i"

1 resultat fundet, som indeholder alle søgeudtryk.

Flere resultater kan muligvis opnås ved at søge for mindst et af udtrykkene.
1. EE :7 1839, SKS 18, 8 [Journaler, notesbøger og papirer]
Korttitel: EE
... Du mit Hjertes Herskerinde* Regina./, gjemt i mit Brysts dybeste Løndom, i min fyldigste ... , der, hvor der er lige langt fra til Himlen og til Helvede,- ubekjendte Guddom ... EE :7 1839, SKS 18, 8 ...
Fundne: 7

Søgemaskine bygget af Zoom Search EngineSøgning tog 0.117 sekunder